>> DỰ ÁN SIPA | DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 11-20/10/2021)
Tin đăng ngày: 11/10/2021 - Xem: 817

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY

(Phát hành ngày 11 tháng 10 năm 2021, mười ngày phát hành một kỳ)

HUYỆN CAN LỘC

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN QUA TẠI KHU VỰC HUYỆN CAN LỘC (từ ngày 01 - 10/10/2021)

Tuần qua, bão số 7 hoạt động trên khu vực Biển Đông. Đến chiều ngày 10/10 áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định và không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh.

Ngày 01 - 04/10 thời tiết tốt, toàn huyện không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Từ đêm 04/10 - 06/10, do ảnh hưởng của rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nối áp thấp nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nâng trục dần lên phía bắc kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao do đó toàn huyện trời chuyển nhiều mây, có mưa vừa, mưa to (riêng ngày 05/10 có mưa rất to). Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

 Ngày 07 - 10/10 do ảnh hưởng của hội tụ nhiệt đới nối áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 7 và kết hợp rìa xa phía Tây Nam cơn bão số 7 nên ngày 07/10, đêm 09, sáng ngày 10/10 có mưa, có lúc mưa to (ngày 08 - 09/10 không mưa). Gió tây bắc cấp 2, cấp 3.

Nhiệt độ không khí trung bình: 27,80C.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 33,30C xảy ra ngày 02/10.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 23,70C xảy ra ngày 05/10.

Lượng mưa tuần qua: 198,5mm

Số ngày mưa: 4 ngày

Độ ẩm không khí trung bình 82%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 57% ngày 08/10.

Lượng bốc hơi: 22mm.

Tổng số giờ nắng: 59 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN TỚI TẠI KHU VỰC HUYỆN CAN LỘC (từ ngày 11 - 20/10/2021)
 2. Xu thế

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam sau đó có cường độ ổn định đến khoảng ngày 16/10 không khí lạnh lại được tăng cường bổ sung ảnh hưởng đến khu vực. Ngoài ra, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối cơn bão Kompasu ở phía Đông Philipin, khoảng đêm nay (11/10) cao bão này sẽ đi vào khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh vào ngày 13 - 14/10. Từ ngày 15 - 16/10 có khả năng hình thành vùng áp thấp (vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành ATNĐ) nằm trên dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ.

 1. Thời tiết

Ngày 11 - 12/10 và ngày 18 - 20/10, nhiều mây, có mưa, có ngày có mưa vừa, mưa chủ yếu tập trung chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ.

Ngày 13 - 14/10, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Ngày 15 - 17/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vừa, có ngày có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

25,5 - 26,50C

23,5 - 24,50C

20,5 - 21,50C

28,5 - 29,50C

30,0 - 32,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 350 - 500mm.

 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

 TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG KHÊ (từ ngày 01 - 10/10/2021)

Tuần qua, bão số 7 hoạt động trên khu vực Biển Đông. Đến chiều ngày 10/10 áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định và không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh.

Ngày 01 - 04/10 thời tiết tốt, toàn huyện không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Từ đêm 04/10 - 06/10, do ảnh hưởng của rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nối áp thấp nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nâng trục dần lên phía bắc kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao do đó trời chuyển nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

 Ngày 07 - 10/10 do ảnh hưởng của hội tụ nhiệt đới nối áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 7 và kết hợp rìa xa phía Tây Nam cơn bão số 7 nên có mưa, riêng đêm 09/10 có mưa to (các ngày 08 - 09/10 không mưa). Gió tây bắc cấp 2, cấp 3.

Nhiệt độ không khí trung bình: 27,20C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua: 24,10C ngày 04/10.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua: 34,20C ngày 02/10.

Tổng lượng mưa tuần qua phổ biến 66 - 120mm (Hương Trạch 180,2mm)

Số ngày có mưa: 4 - 5 ngày.

Độ ẩm không khí trung bình: 87%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua: 56% ngày 09/10.

Tổng lượng bốc hơi: 15mm.

Số giờ nắng: 40,8 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG KHÊ (từ ngày 11 - 20/10/2021)
 2. Xu thế:

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam sau đó có cường độ ổn định đến khoảng ngày 16/10 không khí lạnh lại được tăng cường bổ sung ảnh hưởng đến khu vực. Ngoài ra, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối cơn bão Kompasu ở phía Đông Philipin, khoảng đêm nay (11/10) cao bão này sẽ đi vào khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh vào ngày 13 - 14/10. Từ ngày 15 - 16/10 có khả năng hình thành vùng áp thấp (vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành ATNĐ) nằm trên dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ.

 1. Thời tiết

Ngày 11 - 12/10 và ngày 18 - 20/10, nhiều mây, có mưa, có ngày có mưa vừa đến mưa to (mưa chủ yếu tập trung chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ.

Ngày 13 - 14/10, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Ngày 15 - 17/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vừa, có ngày có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

25,5 - 26,50C

23,5 - 24,50C

20,5 - 21,50C

28,5 - 29,50C

32,0 - 33,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 350 - 500mm.

 

HUYỆN HƯƠNG SƠN

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN QUA TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG SƠN (từ ngày 01 - 10/10/2021)

Tuần qua, bão số 7 hoạt động trên khu vực Biển Đông. Đến chiều ngày 10/10 áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định và không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh.

Ngày 01 - 04/10 thời tiết tốt, toàn huyện không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Từ đêm 04/10 - 06/10, do ảnh hưởng của rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nối áp thấp nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nâng trục dần lên phía bắc kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao do đó trời chuyển nhiều mây, có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

 Ngày 07 - 10/10 do ảnh hưởng của hội tụ nhiệt đới nối áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 7 và kết hợp rìa xa phía Tây Nam cơn bão số 7 nên trong đêm 09 và ngày 10/10 có mưa to (các ngày 07- 09/10 không mưa). Gió tây bắc cấp 2, cấp 3.

Nhiệt độ không khí trung bình 27,00C

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 23,70C ngày 07/10.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 33,40C ngày 01/10.

Tổng lượng mưa tuần qua tại trạm Hương Sơn 135,2mm, Sơn Diệm 140,6mm, Sơn Kim 205,1mm.

Số ngày có mưa: 3 ngày.

Độ ẩm không khí trung bình: 87%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua: 48% ngày 03/10.

Tổng lượng bốc hơi: 18,7mm.

Tổng số giờ nắng 38,9 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN TỚI TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG SƠN (từ ngày 11 - 20/10/2021)
 2. Xu thế:

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam sau đó có cường độ ổn định đến khoảng ngày 16/10 không khí lạnh lại được tăng cường bổ sung ảnh hưởng đến khu vực. Ngoài ra, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối cơn bão Kompasu ở phía Đông Philipin, khoảng đêm nay (11/10) cao bão này sẽ đi vào khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh vào ngày 13 - 14/10. Từ ngày 15 - 16/10 có khả năng hình thành vùng áp thấp (vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành ATNĐ) nằm trên dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ.

 1. Thời tiết

Ngày 11 - 12/10 và ngày 18 - 20/10, nhiều mây, có mưa, có ngày có mưa vừa đến mưa to (mưa chủ yếu tập trung chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ.

Ngày 13 - 14/10, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Ngày 15 - 17/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có ngày có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

25,5 - 26,50C

23,5 - 24,50C

20,5 - 21,50C

28,5 - 29,50C

31,0 - 32,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 300 - 400mm

 

VÙNG THƯỢNG KỲ ANH

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC THƯỢNG KỲ ANH (từ ngày 01 - 10/10/2021)

Tuần qua, bão số 7 hoạt động trên khu vực Biển Đông. Đến chiều ngày 10/10 áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định và không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh.

Ngày 01 - 04/10 thời tiết tốt, toàn huyện không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Từ đêm 04/10 - 06/10, do ảnh hưởng của rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nối áp thấp nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nâng trục dần lên phía bắc kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao do đó trời chuyển nhiều mây, có mưa (riêng ngày 05/10 có mưa to). Gió bắc đến tây bắc cấp 3.

 Ngày 08 - 10/10 do ảnh hưởng của hội tụ nhiệt đới nối áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 7 và kết hợp rìa xa phía Tây Nam cơn bão số 7 nên có mưa vừa đến mưa to mưa chủ yếu tập trung trong ngày 07/10 và đêm 09 đến sáng ngày 10/10); (các ngày 08 - 09/10 không mưa). Gió tây bắc cấp 3, cấp 4, (riêng ngày 08/10 có gió giật cấp 6).

Nhiệt độ không khí trung bình 27,60C

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 32,60C ngày 01/10.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 24,50C ngày 02/10

Tổng lượng mưa 105,3mm

Số ngày có mưa 4 ngày

Độ ẩm không khí trung bình: 85%

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 66% xảy ra ngày 08/10

Tổng lượng bốc hơi: 36,8mm

Tổng số giờ nắng dao động: 58,8 giờ

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC THƯỢNG KỲ ANH (từ ngày 11 - 20/10/2021)
 2. Xu thế:

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam sau đó có cường độ ổn định đến khoảng ngày 16/10 không khí lạnh lại được tăng cường bổ sung ảnh hưởng đến khu vực. Ngoài ra, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối cơn bão Kompasu ở phía Đông Philipin, khoảng đêm nay (11/10) cao bão này sẽ đi vào khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh vào ngày 13 - 14/10. Từ ngày 15 - 16/10 có khả năng hình thành vùng áp thấp (vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành ATNĐ) nằm trên dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ.

 1. Thời tiết

Ngày 11 - 12/10 và ngày 18 - 20/10, nhiều mây, có mưa, có ngày có mưa vừa đến mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

Ngày 13 - 14/10, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Ngày 15 - 17/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vừa, có ngày có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

25,5 - 26,50C

23,5 - 24,50C

21,0 - 22,00C

28,5 - 29,50C

31,0 - 32,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 400 - 500mm

 

VÙNG VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH (từ ngày 01 - 10/10/2021).

Tuần qua, bão số 7 hoạt động trên khu vực Biển Đông. Đến chiều ngày 10/10 áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định và không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh.

Ngày 01 - 04/10 thời tiết tốt, toàn huyện không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Từ đêm 04/10 - 06/10, do ảnh hưởng của rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nối áp thấp nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nâng trục dần lên phía bắc kết hợp với nhiễu động đới gió Đông trên cao do đó trời chuyển nhiều mây, có lúc có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3.

 Ngày 07 - 10/10 do ảnh hưởng của hội tụ nhiệt đới nối áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 7 và kết hợp rìa xa phía Tây Nam cơn bão số 7 nên khu vực có mưa (riêng ngày 07 và ngày 10/10 có mưa vừa). Gió tây bắc cấp 3, cấp 4, (riêng ngày 08/10 có gió giật cấp 6).

Nhiệt độ không khí trung bình 28,50C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 24,70C ngày 10/19.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 31,90C ngày 01/10.

Tổng lượng mưa 42,2mm

Số ngày có mưa 6 ngày

Độ ẩm không khí trung bình: 76%

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 58% xảy ra ngày 09/10

Tổng lượng bốc hơi: 37,1mm.

Tổng số giờ nắng 52,5 giờ

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH (từ ngày 11 - 20/10/2021)
 2. Xu thế:

Hiện nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía nam sau đó có cường độ ổn định đến khoảng ngày 16/10 không khí lạnh lại được tăng cường bổ sung ảnh hưởng đến khu vực. Ngoài ra, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối cơn bão Kompasu ở phía Đông Philipin, khoảng đêm nay (11/10) cao bão này sẽ đi vào khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh vào ngày 13 - 14/10. Từ ngày 15 - 16/10 có khả năng hình thành vùng áp thấp (vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành ATNĐ) nằm trên dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ.

 1. Thời tiết

Ngày 11 - 12/10 và ngày 18 - 20/10, nhiều mây, có mưa, có ngày có mưa vừa đến mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

Ngày 13 - 14/10, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Ngày 15 - 17/10, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vừa, có ngày có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

25,5 - 26,50C

23,5 - 24,50C

21,0 - 22,00C

28,5 - 29,50C

30,5 - 31,50C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 400 - 500mm

 

Nguồn:
Từ khóa:

Dự báo thời tiết khác:

15/11/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11-20/11/2021)
2/11/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 01 - 10/11/2021)
22/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 21-31/10/2021)
11/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 11-20/10/2021)
4/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 1-10/10/2021)
23/9/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11 - 20/09/2021)
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Đồng hành với Nhà nông: Trồng rừng bằng keo lai nuôi cấy mô
Nỗ lực kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi
Đồng hành với nhà nông:Phòng tránh dịch tả lợn châu Phi
Hiệu quả trồng cam hữu cơ vùng gò đồi
Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành Nông nghiệp và PTNT
Đồng hành với nhà nông: Giúp cây bưởi Phúc Trạch phục hồi sau thu hoạch
Hiệu quả nuôi bò chất lượng cao 3B
Giám sát hành trình tàu cá bằng cách nào?
Thúc đẩy sản xuất vụ đông
Đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản
 
  VĂN BẢN MỚI  
NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

KẾ HOẠCH: Khuyến nông năm 2021

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận cây đầu dòng cam chanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch Thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP

V/v thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh

Về việc chủ động phòng chống rét cho cây trồng,vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thủy sản.

Về một số chính sách hỗ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống Covid-19

Về một số chính sách hỗ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống Covid-19

Phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2022

Ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án Khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

 
THƯ VIỆN ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 5
Máy chủ tìm kiếm 10
Khách viếng thăm 7
Hôm nay: 2,807
Tất cả: 396,798
  FANPAGE FACEBOOK  
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Tin tức   I  Hoạt động khuyến nông   I  Hoạt động ngành NN   I  Cẩm nang kỹ thuật   I  Gương điển hình   I  Chuyên đề NN-NT   I  Dự Án SIPA    

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com