>> DỰ ÁN | DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 21-31/10/2021)
Tin đăng ngày: 22/10/2021 - Xem: 4644

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY

(Phát hành ngày 21 tháng 10 năm 2021, mười ngày phát hành một kỳ)

Huyện Can Lộc

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN QUA TẠI KHU VỰC HUYỆN CAN LỘC (từ ngày 11 - 20/10/2021)

Tuần qua, bão số 8 có tên quốc tế (KOMPASU) suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên vùng ven bờ Nam Định - Thanh Hóa vào chiều ngày 14/10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 nên chiều ngày 13 - 14/10 khu vực có mưa to.

Ngày 11- 12/10 và ngày 15/10 đến sáng ngày 18/10 do ảnh hưởng của KKL tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nên có mưa, mưa vừa (riêng trong đêm ngày 15, 16 và 17/10 có mưa rất to). Gió bắc đến đông bắc cấp 3

Những ngày khác thời tiết tốt, phổ biến không mưa, trong đó ngày 20/10 có nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình: 22,90C.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 29,60C xảy ra ngày 20/10.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 18,30C xảy ra ngày 17/10.

Lượng mưa tuần qua: 410 - 422mm

Số ngày mưa: 8 - 9 ngày

Độ ẩm không khí trung bình 91%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 67% ngày 12/10.

Lượng bốc hơi: 9mm.

Tổng số giờ nắng: 12 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN TỚI TẠI KHU VỰC HUYỆN CAN LỘC (từ ngày 21 - 31/10/2021)
 2. Xu thế

Sáng nay (21/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc nước ta. Chiều nay (21/10) đến ngày 22/10 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh gây mưa và trời chuyển rét từ đêm 21/10. Ngày 23 - 26/10 không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm. Khoảng ngày 27 - 30/10 không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại (riêng ngày 29 - 30/10 khu vực còn chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa bắc rãnh ấp thấp nên có khả năng gây ra đợt mưa to đến rất to). Ngày 31/10 ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông.

 1. Thời tiết

Ngày 21 và ngày 31/10, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Từ chiều 21/10 - 22/10 và ngày 27 - 30/10, trời nhiều mây, có mưa đến mưa to và dông (riêng ngày 29 - 30/10 có mưa to đến rất to). Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Đêm 21/10 - 22/10 trời rét, ngày 27 - 30/10 trời lạnh.

Ngày 23 - 26/10, trời nhiều mây, đêm và sáng có ngày có mưa nhỏ, trưa chiều không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 23/10 trời rét, sau trời lạnh.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

22,5 - 23,50C

20,5 - 21,50C

16,0 - 17,00C

25,0 - 26,00C

29,0 - 30,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 150 - 250mm.

 

 

Huyện Hương Khê

 

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG KHÊ (từ ngày 11 - 20/10/2021)

Tuần qua, bão số 8 có tên quốc tế (KOMPASU) suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên vùng ven bờ Nam Định - Thanh Hóa vào chiều ngày 14/10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 nên chiều ngày 13 - 14/10 khu vực có mưa to.

Ngày 11- 12/10 và ngày 15/10 đến sáng ngày 18/10 do ảnh hưởng của KKL tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nên có mưa, mưa vừa (riêng ngày 16/10 có mưa to). Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3

Những ngày khác thời tiết tốt, phổ biến không mưa (riêng đêm 18/10 có mưa nhỏ), ngày 20/10 có nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình: 22,90C..

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua: 18,30C ngày 17/10.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua: 18,30C ngày 17/10.

Tổng lượng mưa tuần qua phổ biến 234 - 265mm, riêng Hương Trạch 407mm.

Số ngày có mưa: 9 ngày.

Độ ẩm không khí trung bình: 91%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua: 67% ngày 12/10.

Tổng lượng bốc hơi: 8,7mm.

Số giờ nắng: 8,9 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG KHÊ (từ ngày 21 - 31/10/2021)
 2. Xu thế:

Sáng nay (21/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc nước ta. Chiều nay (21/10) đến ngày 22/10 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh gây mưa và trời chuyển rét từ đêm 21/10. Ngày 23 - 26/10 không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm. Khoảng ngày 27 - 30/10 không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại (riêng ngày 29 - 30/10 khu vực còn chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa bắc rãnh ấp thấp nên có khả năng gây ra đợt mưa to đến rất to). Ngày 31/10 ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông.

 1. Thời tiết

Ngày 21 và ngày 31/10, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Từ chiều 21/10 - 22/10 và ngày 27 - 30/10, trời nhiều mây, có mưa đến mưa to và dông (riêng ngày 29 - 30/10 có mưa to đến rất to). Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Đêm 21/10  - 22/10 trời rét, ngày 27 - 30/10 trời lạnh.

Ngày 23 - 26/10, trời nhiều mây, đêm và sáng có ngày có mưa nhỏ, trưa chiều không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 23/10 trời rét, sau trời lạnh.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

22,5 - 23,50C

20,5 - 21,50C

16,0 - 17,00C

25,0 - 26,00C

29,0 - 30,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 100 - 200mm

 

 

Huyện Hương Sơn

 

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN QUA TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG SƠN (từ ngày 11 - 20/10/2021)

Tuần qua, bão số 8 có tên quốc tế (KOMPASU) suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên vùng ven bờ Nam Định - Thanh Hóa vào chiều ngày 14/10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 nên chiều ngày 13 - 14/10 khu vực có mưa to.

Ngày 11- 12/10 và ngày 15/10 đến sáng ngày 18/10 do ảnh hưởng của KKL tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nên có mưa, mưa vừa (riêng trong đêm ngày 12/10 có mưa to). Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3

Những ngày khác thời tiết tốt, phổ biến không mưa (riêng đêm 18/10 có mưa nhỏ), ngày 20/10 có nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình 22,90C

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 18,80C ngày 17/10.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 31,30C ngày 20/10.

Tổng lượng mưa tuần qua phổ biến 307 – 355mm.

Số ngày có mưa: 9 ngày.

Độ ẩm không khí trung bình: 93%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua: 64% ngày 12/10.

Tổng lượng bốc hơi: 11,8mm.

Tổng số giờ nắng 10,9 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN TỚI TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG SƠN (từ ngày 11 - 20/10/2021)
 2. Xu thế:

Sáng nay (21/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc nước ta. Chiều nay (21/10) đến ngày 22/10 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh gây mưa và trời chuyển rét từ đêm 21/10. Ngày 23 - 26/10 không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm. Khoảng ngày 27 - 30/10 không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại (riêng ngày 29 - 30/10 khu vực còn chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa bắc rãnh ấp thấp nên có khả năng gây ra đợt mưa to). Ngày 31/10 ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông.

 1. Thời tiết

Ngày 21 và ngày 31/10, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Từ chiều 21/10 - 22/10 và ngày 27 - 30/10, trời nhiều mây, có mưa đến mưa to và dông (riêng ngày 29 - 30/10 có mưa to đến rất to). Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Đêm 21/10 - 22/10 trời rét, ngày 27 - 30/10 trời lạnh.

Ngày 23 - 26/10, trời nhiều mây, đêm và sáng có ngày có mưa nhỏ, trưa chiều không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 23/10 trời rét, sau trời lạnh.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

22,5 - 23,50C

20,5 - 21,50C

16,0 - 17,00C

25,0 - 26,00C

29,0 - 30,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 100 - 200mm

 

 

 

Vùng Thượng Kỳ Anh

 

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC THƯỢNG KỲ ANH (từ ngày 11 - 20/10/2021)

Tuần qua, bão số 8 có tên quốc tế (KOMPASU) suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên vùng ven bờ Nam Định - Thanh Hóa vào chiều ngày 14/10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 nên chiều ngày 13 - 14/10 khu vực có mưa vừa, mưa to. Ven biển có gió giật cấp 6.

Ngày 11- 12/10 và ngày 15/10 đến sáng ngày 18/10 do ảnh hưởng của KKL tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nên có mưa, mưa vừa đến mưa to (riêng đêm và sáng 15, 16 và 17/10 có mưa rất to). Gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Những ngày khác thời tiết tốt, phổ biến không mưa (riêng đêm 18/10 có mưa nhỏ), ngày 20/10 có nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình 23,50C

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 19,60C ngày 18/10.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua  28,50C ngày 20/10

Tổng lượng mưa 763mm

Số ngày có mưa 9 ngày

Độ ẩm không khí trung bình: 92%

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 70% xảy ra ngày 12/10

Tổng lượng bốc hơi: 15mm

Tổng số giờ nắng dao động: 13,4 giờ

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC THƯỢNG KỲ ANH (từ ngày 21 - 31/10/2021)
 2. Xu thế:

Sáng nay (21/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc nước ta. Chiều nay (21/10) đến ngày 22/10 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh gây mưa và trời lạnh. Ngày 23 - 26/10 không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm. Khoảng ngày 27 - 30/10 không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại (riêng ngày 29 - 30/10 khu vực còn chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa bắc rãnh ấp thấp nên có khả năng gây ra đợt mưa to đến rất to). Ngày 31/10 ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông.

 1. Thời tiết

Ngày 21 và ngày 31/10, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Từ chiều 21/10 - 22/10 và ngày 27 - 30/10, trời nhiều mây, có mưa đến mưa to và dông (riêng ngày 29 - 30/10 có mưa to đến rất to). Gió bắc đến đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Trời lạnh.

Ngày 23 - 26/10, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa mưa, mưa nhỏ, trưa chiều không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Trời lạnh.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

22,5 - 23,50C

20,5 - 21,50C

17,0 - 18,00C

25,5 - 26,50C

28,0 - 29,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 150 - 250mm

 

Vùng Ven biển huyện Kỳ Anh

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH (từ ngày 11 - 20/10/2021).

Tuần qua, bão số 8 có tên quốc tế (KOMPASU) suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên vùng ven bờ Nam Định - Thanh Hóa vào chiều ngày 14/10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 nên chiều ngày 13 - 14/10 khu vực có mưa to và gió giật mạnh cấp 6.

Ngày 11- 12/10 và ngày 15/10 đến sáng ngày 18/10 do ảnh hưởng của KKL tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nên có mưa vừa đến mưa to (riêng trong đêm 16 /10 có mưa rất to). Gió bắc đến đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Những ngày khác thời tiết tốt, phổ biến không mưa, trong đó ngày 20/10 có nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình 24,30C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 20,30C ngày 18/10.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 28,00C ngày 11/10.

Tổng lượng mưa 569mm.

Số ngày có mưa 8 ngày

Độ ẩm không khí trung bình: 85%

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 65% xảy ra ngày 11/10

Tổng lượng bốc hơi: 21mm.

Tổng số giờ nắng 11 giờ

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH (từ ngày 21 - 31/10/2021)
 2. Xu thế:

Sáng nay (21/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc nước ta. Chiều nay (21/10) đến ngày 22/10 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh gây mưa và trời lạnh. Ngày 23 - 26/10 không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm. Khoảng ngày 27 - 30/10 không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại (riêng ngày 29 - 30/10 khu vực còn chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa bắc rãnh ấp thấp nên có khả năng gây ra đợt mưa to đến rất to). Ngày 31/10 ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông.

 1. Thời tiết

Ngày 21 và ngày 31/10, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Từ chiều 21/10 - 22/10 và ngày 27 - 30/10, trời nhiều mây, có mưa đến mưa to và dông (riêng ngày 29 - 30/10 có mưa to đến rất to). Gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Trời lạnh.

Ngày 23 - 26/10, trời nhiều mây, đêm và sáng có ngày có mưa nhỏ, trưa chiều không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Trời lạnh.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

22,5 - 23,50C

20,5 - 21,50C

18,0 - 19,00C

25,5 - 26,50C

28,0 - 29,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 150 - 250mm

 

Nguồn:
Từ khóa:

Dự báo thời tiết khác:

15/11/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11-20/11/2021)
2/11/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 01 - 10/11/2021)
22/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 21-31/10/2021)
11/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 11-20/10/2021)
4/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 1-10/10/2021)
23/9/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11 - 20/09/2021)
 
  VIDEO CLIPS  
Video
PS Nông nghiệp tuần hoàn chi phí thấp, lợi nhuận cao
PS Đẩy mạnh sản xuất hữu cơ trên cây ăn quả có múi
Nông nghiệp tuần hoàn xu thế tất yếu
Tình hình phát triển cây ăn quả có múi tại Hà Tĩnh
Phòng trừ sâu bệnh trước khi lúa trổ bông
Chung tay chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp
Cải tạo ao đầm trước vụ tôm xuân hè
Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật nỗ lực từ các địa phương
Phòng trừ sâu bệnh cho lạc xuân
Nâng cao chất lượng tiêm phòng cho đàn vật nuôi
 
  VĂN BẢN MỚI  
Về việc đẩy mạnh công tác Khuyến nông

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm Khuyến nông tại kỳ tuyển dụng năm 2022

Thông báo chương trình thực tập sinh tại Hàn Quốc

Chương trình khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

Chương trình Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023 - 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ xuân năm 2022

Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh.

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

KẾ HOẠCH: Khuyến nông năm 2021

 
THƯ VIỆN ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 5
Máy chủ tìm kiếm 10
Khách viếng thăm 7
Hôm nay: 454
Tất cả: 972,586
  FANPAGE FACEBOOK  
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Tin tức   I  Hoạt động khuyến nông   I  Hoạt động ngành NN   I  Cẩm nang kỹ thuật   I  Gương điển hình   I  Chuyên đề NN-NT   I  Dự Án    

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: [email protected] - Website: http://khuyennonghatinh.com