>> TIN TỨC | TIN TỨC TRONG NƯỚC

Hội nghị Đổi mới công tác khuyến nông
Tin đăng ngày: 24/1/2022 - Xem: 1626

Ngày 20/01/2022, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (TTKNQG) tổ chức trực tuyến Hội nghị về Đổi mới công tác khuyến nông. Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT, Trung tâm Khuyến nông của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Upload

Đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tại điểm cầu Hà Tĩnh có sự tham gia chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở NN  và PTNT, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Khuyến nông tỉnh. Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Lê Quốc Thanh - Giám đốc TTKNQG báo cáo về các nội dung đổi mới, bao gồm: Bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách; củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức; đổi mới các nội dung hoạt động khuyến nông; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác công tư PPP;chuyển đổi số trong các hoạt động khuyến nông; tăng cường nguồn lực cho các hoạt động khuyến nông.

Đồng thời, nghe báo cáo về kết quả phối hợp giữa TTKNQG với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, như: Phối hợp xây dựng đề án Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với chuỗi giá trị, xây dựng bộ tài liệu khuyến nông cộng đồng, phối hợp lồng ghép giữa các dự án khuyến nông trung ương và Dự án vùng nguyên liệu, góp ý Dự án Xây dựng vùng nguyên liệu, đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2030 và các văn bản liên quan đến nội dung phối hợp của hai bên; phối hợp với Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổ chức 02 lớp tập huấn ToT “Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị nông sản” cho 82 học viên của 14 tỉnh, thành phố; ban hành các văn bản gửi các Sở NN và PTNT và TTKN/TTDVNN các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 về nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản.

Hội nghị đã nghe 11 ý kiến phát biểu thảo luận, đề xuất của các đại biểu. Phát biểu tại Hội nghị, tại điểm cầu Hà Tĩnh, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở NN và PTNT đại diện cho Sở nhất trí cao với các nội dung báo cáo và đánh giá cao kết quả các hoạt động đề xuất đổi mới của TTKNQG; đồng thời, đề xuất một số nội dung: đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép kết nối các sản phẩm chủ lực của Hà Tĩnh gồm Cam Hà Tĩnh, Bưởi Phúc Trạch với chuỗi sản phẩm của TTKNQG chủ trì; xem xét TTKNQG trở thành Cục Khuyến nông; TTKNQG báo cáo Bộ NN& PTNT tổ chức thi nâng ngạch cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở; Nghiên cứu sớm ban hành mạng lưới khuyến nông từ trung ương đến địa phương, đồng thời đề nghị lãnh đạo Bộ NN và PTNT quan tâm, tạo điều kiện để TTKNQG và các tỉnh, thành phố nâng cao hơn nữa các hoạt động khuyến nông.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam cho rằng trong bối cảnh yêu cầu sản xuất nông nghiệp phải gia tăng giá trị đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của khuyến nông là hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, thông tin, truyền bá kiến thức và đào tạo tay nghề cho nông dân nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khuyến nông trong điều kiện mới, Thứ trưởng đề nghị phải bám sát cơ sở, đa dạng hóa các hoạt động khuyến nông, chú trọng liên doanh, liên kết, ứng dụng chuyển giao công nghệ số, tư vấn phát triển ngành nghề nông thôn, tạo chỗ dựa mở rộng nguồn lực, liên kết chuỗi giá trị, tập trung kết hợp các doanh nghiệp xây dựng, mở rộng các vùng nguyên liệu. Tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ khuyến nông, đồng thời tổ chức các đoàn học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Tham gia Hội nghị, Hà Tĩnh sẽ từng bước triển khai các hoạt động nhằm đổi mới công tác Khuyến nông để tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức và trình độ sản xuất, giúp bồi dưỡng kiến thức sản xuất cho người nông dân góp phần vào thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh nhà./.

Ánh Nguyệt

Nguồn:
Từ khóa:

Tin tức trong nước khác:

24/1/2022 - Hội nghị Đổi mới công tác khuyến nông
30/7/2021 - Nền nông nghiệp nếu không tính hết chi phí sẽ là nền nông nghiệp đánh đổi
30/7/2021 - Hướng dẫn chuyển đổi số cho Doanh nghiệp Việt Nam được công bố chính thức cho cộng đồng doanh nghiệp
5/1/2021 - Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020
12/10/2020 - Một số thay đổi chính sách trên thị trường Tháng 10
4/7/2019 - Hướng dẫn một số quy định về quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định hiện hành
2/7/2019 - Quy định mới về đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực
20/6/2019 - Nghị quyết 42/NQ-CP về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
10/6/2019 - Cảnh báo xuất hiện vắc-xin dịch tả lợn châu Phi giả
2/7/2018 - Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông.
27/11/2017 - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020.
1/11/2017 - Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao trong nông nghiệp
1/11/2017 - Danh mục công nghệ hạn chế và cấm chuyển giao trong lĩnh vực nông nghiệp
16/10/2017 - Những giống cây trồng mới cho vùng Bắc Trung Bộ
1/9/2017 - Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Làm giàu từ nuôi lươn không bùn
Nuôi hàu bằng kỹ thuật treo dây trên lồng
Chủ động triển khai sản xuất hè thu
Hiệu quả mô hình lúa VietGap
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân
Tiếp sức cho ngư dân từ hậu cần nghề cá
Nghi Xuân đa dạng hóa cây trồng cạn
Làm gì khi giá phân bón tăng cao
Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng gia súc, gia cầm
Đảm bảo nguồn nước trong giai đoạn lúa trổ
 
  VĂN BẢN MỚI  
Phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ xuân năm 2022

Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh.

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

KẾ HOẠCH: Khuyến nông năm 2021

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận cây đầu dòng cam chanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch Thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP

V/v thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh

Về việc chủ động phòng chống rét cho cây trồng,vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thủy sản.

Về một số chính sách hỗ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống Covid-19

Về một số chính sách hỗ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống Covid-19

 
THƯ VIỆN ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 5
Máy chủ tìm kiếm 10
Khách viếng thăm 7
Hôm nay: 190
Tất cả: 512,919
  FANPAGE FACEBOOK  
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Tin tức   I  Hoạt động khuyến nông   I  Hoạt động ngành NN   I  Cẩm nang kỹ thuật   I  Gương điển hình   I  Chuyên đề NN-NT   I  Dự Án SIPA    

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com