>> GIỚI THIỆU | DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Danh bạ điện thoại Trung tâm
Tin đăng ngày: 14/5/2015 - Xem: 2822

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÀ TĨNH

Địa chỉ: 150 đường Trần Phú - thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856 739 - Fax: 0393 856 737 - Email: khuyennonghatinh@gmail.com

1. Ban giám đốc.

GĐ: Nguyễn Văn Trí
ĐTCQ: 0393 686 777
Mobile: 0912128464
 
PGĐ: Nguyễn Hữu Ngọc
Mobile: 0914886618
    
2. Các phòng chức năng.

Phòng Hành chính - Tổng hợp
Trưởng phòng: Võ Tá Lâm
ĐT: 0393 856 739
DĐ: 0912435014

Phòng Kế hoạch – Đào tạo và Thông tin, tuyên truyền  

Trưởng phòng: Trần Xuân Hồng
ĐT:0393 853 273
DĐ: 0917265868

Phòng chuyển giao khoa học kỹ thuật
Trưởng phòng: Trương Huy Dũng
ĐT: 0393 693 052
DĐ: 0943335656

Nguồn:
Từ khóa:

Danh bạ điện thoại khác:

14/5/2015 - Danh bạ điện thoại Trung tâm
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Chủ động nguồn giống tái đàn gia cầm
Tiêm phòng - giải pháp phòng chống viêm da nổi cục trên trâu, bò
Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản
Kết quả thực hiện dự án SIPA tại xã Vượng Lộc
Hà Tĩnh triển khai du án SIPA
Triển khai sản xuất cây trồng cạn vụ xuân
Thụ tinh nhân tạo Giải pháp nâng cao chất lượng đàn bò
Hương Sơn tăng cường PCCCR
Kết quả khắc phục vườn bưởi sau lũ
Mô hình chuyển đổi nghề cho dân vùng biển
 
  VĂN BẢN MỚI  
KẾ HOẠCH: Khuyến nông năm 2021

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận cây đầu dòng cam chanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch Thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP

V/v thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh

Về việc chủ động phòng chống rét cho cây trồng,vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thủy sản.

Về một số chính sách hỗ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống Covid-19

Về một số chính sách hỗ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống Covid-19

Phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2022

Ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án Khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG

 
THƯ VIỆN ẢNH
  FANPAGE FACEBOOK  
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Tin tức   I  Hoạt động ngành NN   I  Cẩm nang kỹ thuật   I  Gương điển hình   I  Chuyên đề NN-NT   I  Dự Án SIPA    

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com