TIN TỨC > BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NÔNG VỤ
Bản tin Thời tiết nông vụ (Từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2020)
Tin đăng ngày: 26/6/2020 - Xem: 211
 

 

D? báo: T? ngày 26 d?n ngày 30/6, khu v?c Hà Tinh ti?p t?c ch?u ?nh hu?ng c?a vùng áp th?p nóng phía Tây k?t h?p v?i hi?u ?ng phon ho?t d?ng m?nh nên h?u kh?p các khu v?c không mua và duy trì n?ng nóng gay g?t trên di?n r?ng, có noi d?c bi?t gay g?t v?i nhi?t d? cao nh?t ngày ph? bi?n 38 - 390C, có noi trên 390C. Nh?ng ngày t?i d? ?m không khí v?n ? m?c th?p, d? ?m tuong d?i th?p nh?t dao d?ng t? 40 - 50%.

C?nh báo: Do n?ng nóng gay g?t còn kéo dài trong nhi?u ngày t?i v?i n?n nhi?t d? cao, d? ?m th?p và gió Tây Nam gây hi?u ?ng phon m?nh nên c?n có bi?n pháp b?o v? cây tr?ng, v?t nuôi h?p lý.

Thua quý v? và bà con!

Trong nuôi cua bi?n, khi g?p th?i ti?t n?ng nóng c?ng v?i ch? d? cham sóc không h?p lý thì cua thu?ng bò ra kh?i ao. Vì v?y, d? tránh th?t thoát, bà con c?n làm lu?i ch?n xung quanh b? ao, khi làm lu?i ch?n nên làm nghiêng v? phía ao m?t góc 60 d?, có d? cao t? 0,8 – 1 mét. Ð?ng th?i, cho cua an d?y d? và thay nu?c thu?ng xuyên. M?i l?n thay t? 20-30% lu?ng nu?c trong ao. Khi thay nu?c nên l?y nu?c ? t?ng du?i và t?ng gi?a, tránh l?y nu?c ? t?ng m?t vì hay b? ô nhi?m. Thu?ng xuyên ki?m tra b?, c?ng, rào ch?n cung nhu các d?ch b?nh có th? x?y ra ? cua d? có bi?n pháp x? lý k?p th?i.

BBT

Tin tức khác:
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN HỖ TRỢ VIỆT NAM THỰC HIỆN THỎA THUẬN PARI TẠI HÀ TĨNH (SIPA) (30/11/2020)
Đề nghị công nhận làng nghề, nghề truyền thống năm 2020 (25/11/2020)
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra dịch tả lợn Châu Phi tại Cẩm Xuyên (23/11/2020)
Tập trung khắc phục đời sống và sản xuất sau lũ (28/10/2020)
Một số thay đổi chính sách trên thị trường Tháng 10 (12/10/2020)
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (9/9/2020)
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kiểm tra các dự án khuyến nông tại Hà Tĩnh (3/9/2020)
Ban hành chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi lợn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 (28/8/2020)
Hội thảo mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ gắn với sản phẩm OCOP (28/8/2020)
Dự án SIPA Hà Tĩnh khảo sát và lựa chọn các giải pháp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tiềm năng tại Hà Tĩnh (25/8/2020)
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NÔNG VỤ (Từ ngày 21 đến ngày 25/7/2020) (21/7/2020)
Khuyến nông Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học- công nghệ vào sản xuất (17/7/2020)
Bản tin dự báo thời tiết nông vụ (Từ ngày 17 đến ngày 21/7/2020) (17/7/2020)
Truyền thống của ngành Nông nghiệp với Phong trào thi đua yêu nước (16/7/2020)
Bản tin Thời tiết nông vụ (Từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2020) (26/6/2020)
VIDEO CLIPS
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0912.128.464

Văn phòng - 0393.856.739
Hôm nay: 93 | Tất cả: 273,753
DỊCH VỤ
  Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com