Trang chủ | Chuyên đề NN-NT

Hương Sơn tăng cường PCCCR

Huong Son tang cu?ng PCCCR

Kết quả khắc phục vườn bưởi sau lũ

K?t qu? kh?c ph?c vu?n bu?i sau lu

Mô hình chuyển đổi nghề cho dân vùng biển

Mô hình chuy?n d?i ngh? cho dân vùng bi?n

Thu hoạch lúa xuân sản xuất hè thu

Thu hoach lua xuân s?n xu?t hè thu

Kết quả nuôi tôm trên cát

K?t qu? nuôi tôm trên cát

Liên kết sản xuất lúa giống

Liên k?t s?n xu?t lúa gi?ng

Chủ động phòng bệnh trên tôm nuôi

phòng b?nh tôm nuôi

Nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình VietGAP

Nuôi tôm th? chân tr?ng theo mô hình VietGAP
Download văn bản tại đây

Liên kết sản xuất, tiêu thụ tôm VietGAP tại Hà Tĩnh

Liên k?t s?n xu?t, tiêu th? tôm VietGAP t?i Hà Tinh
Download văn bản tại đây

Tái đàn sau dịch bệnh

Tái dand sau d?ch b?nh

công ty thông thuận

công ty thông thu?n

bổ cứu sản xuất vụ xuân 2017

b? c?u s?n xu?t 2017

 1   2   3 

 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0912.128.464

Văn phòng - 0393.856.739
Hôm nay: 20 | Tất cả: 299,802
DỊCH VỤ
  Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com