Trang chủ | Giới thiệu | Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại Trung tâm

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÀ TĨNH

Địa chỉ: 150 đường Trần Phú - thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856 739 - Fax: 0393 856 737 - Email: khuyennonghatinh@gmail.com

1. Ban giám đốc.

GĐ: Nguyễn Văn Trí
ĐTCQ: 0393 686 777
Mobile: 0912128464
 
PGĐ: Nguyễn Hữu Ngọc
Mobile: 0914886618
    
2. Các phòng chức năng.

Phòng Hành chính - Tổng hợp
Trưởng phòng: Võ Tá Lâm
ĐT: 0393 856 739
DĐ: 0912435014

Phòng Kế hoạch – Đào tạo
Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Triển
ĐT: 0393 853 925
DĐ: 0916745667    

Phòng Thông tin – Tuyên truyền
Trưởng phòng: Trần Xuân Hồng
ĐT:0393 853 273
DĐ: 0917265868

Phòng chuyển giao khoa học kỹ thuật
Trưởng phòng: Trương Huy Dũng
ĐT: 0393 693 052
DĐ: 0943335656

VIDEO CLIPS
Loading the player...
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0912.128.464

Văn phòng - 0393.856.739
Hôm nay: 49 | Tất cả: 287,161
DỊCH VỤ
  Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com