Trang chủ | Tin tức

Một số thay đổi chính sách trên thị trường Tháng 10

Một số thay đổi chính sách trên thị trường Tháng 10

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Download văn bản tại đây

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kiểm tra các dự án khuyến nông tại Hà Tĩnh

Ngày 28/8/2020, Đoàn Trung tâm Khuyến nông Quốc gia do Giám đốc Lê Quốc Thanh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra các mô hình khuyến nông thuộc dự án khuyến nông trung ương thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh.

Ban hành chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi lợn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19

Chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi lợn là một trong những nội dung được Hội đồng nhân dân tĩnh thông qua tại Nghị quyết số 214/ND-HĐND ngày 10/7/2020 về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển trong điều kiện phòng chống dịch Covid.
Download văn bản tại đây

Hội thảo mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ gắn với sản phẩm OCOP

Vụ Hè Thu năm 2020, từ nguồn kinh phí phân bổ cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng mô hình Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ gắn với sản phẩm OCOP vụ Hè Thu năm 2020.

Dự án SIPA Hà Tĩnh khảo sát và lựa chọn các giải pháp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tiềm năng tại Hà Tĩnh

Trong thời gian từ ngày 29/07-02/08/2020, đại diện cơ quan đầu mối hợp phần 1 của dự án- Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh (TTKN), ông Nguyễn Hữu Ngọc, cùng với cán bộ kỹ thuật của TTKN, Hội Nông dân Hà Tĩnh và Tổ chức Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế (ICRAF Việt Nam) đã tiến hành khảo sát thực tế tại các xã được chọn làm điểm thực hiện dự án SIPA Hà Tĩnh (Hỗ trợ Việt Nam thực hiện thỏa thuận Pari tại Hà Tĩnh) nhằm tìm ra các giải pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái/nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (EbA/CSA) tiềm năng tại địa phương. Các xã thực hiện khảo sát bao gồm xã Vượng Lộc, Thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc), xã Sơn Tiến và xã Sơn Hồng (huyện Hương Sơn). Hoạt động này nhận được sự phối hợp nhiệt tình của cán bộ các phòng, ban các cấp tại địa phương.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NÔNG VỤ (Từ ngày 21 đến ngày 25/7/2020)

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT NÔNG VỤ (Từ ngày 21 đến ngày 25/7/2020)

Khuyến nông Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học- công nghệ vào sản xuất

Xác định đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ là một trong những giải pháp then chốt trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn hiện nay; đồng thời là cơ sở cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh nhà.

Bản tin dự báo thời tiết nông vụ (Từ ngày 17 đến ngày 21/7/2020)

B?n tin d? báo th?i ti?t nông v? (T? ngày 17 d?n ngày 21/7/2020)

Truyền thống của ngành Nông nghiệp với Phong trào thi đua yêu nước

Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động và bà con nông dân. Nhờ vậy đã tạo nên những động lực mới, thúc đẩy lao động sáng tạo, thực hiện thành công tái cơ cấu gắn với xây dựng NTM, xây dựng quê hương Hà Tĩnh mạnh giàu.

Bản tin Thời tiết nông vụ (Từ ngày 26/6 đến ngày 30/6/2020)

B?n tin Th?i ti?t nông v? (T? ngày 26/6 d?n ngày 30/6/2020)

Bản tin dự báo thời tiết nông vụ (từ ngày 16 -20/6/2020)

B?n tin d? báo th?i ti?t nông v? (t? ngày 16 -20/6/2020)

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0912.128.464

Văn phòng - 0393.856.739
Hôm nay: 437 | Tất cả: 258,668
DỊCH VỤ
  Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com