Trang chủ | Giới thiệu | Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc
1.1. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
1.2. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
2.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp (bao gồm: Tổ chức, hành chính, kế toán)
2.2. Phòng Chuyển giao khoa học kỹ thuật
2.3. Phòng Kế hoạch - Đào tạo
2.4. Phòng Thông tin truyên truyền
3. Các đơn vị trực thuộc:
3.1. Trại thực nghiệm giống cây lâm nghiệp, công nghiệp Truông Bát
3.2. Trại thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản Xuân Phổ
3.3. Trại thực nghiệm và sản xuất cá giống Đức Long
Đơn vị có: 42 cán bộ, viên chức trong đó: Trình độ trên Đại học 4 người; trình độ  kỹ sư, cao đẳng 38 người;

VIDEO CLIPS
Loading the player...
HỖ TRỢ ONLINE

Hotline - 0912.128.464

Văn phòng - 0393.856.739
Hôm nay: 36 | Tất cả: 287,148
DỊCH VỤ
  Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com