>> DỰ ÁN SIPA | DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11 - 20/09/2021)
Tin đăng ngày: 23/9/2021 - Xem: 1058

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY

(Phát hành ngày 21 tháng 9 năm 2021, mười ngày phát hành một kỳ)

Can Lộc

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN QUA TẠI KHU VỰC HUYỆN CAN LỘC (từ ngày 11 - 20/09/2021)

Tối ngày 12/9, bão số 5 tên quốc tế CONSON khi đi vào vùng biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi suy yếu thành vùng thấp và tan dần. Khu vực Hà Tĩnh không ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 tuy nhiên do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5 nên toàn tỉnh từ đêm 13/9 đến sáng ngày 15/9 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

 Ngày 11 - 17/9 và ngày 20/9 ảnh hưởng của rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực huyện Can Lộc có mưa rào và dông, ngày có lúc nắng yếu (riêng từ đêm 13 đến sáng ngày 15/9 và ngày 20/9 có mưa vừa đến mưa to).

Ngày 18 - 19/09 toàn huyện thời tiết tốt, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình: 28,30C.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 34,50C xảy ra ngày 12/9.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 24,20C xảy ra ngày 15/9.

Lượng mưa tuần qua: 140mm

Số ngày mưa: 6 ngày

Độ ẩm không khí trung bình 84%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 58% ngày 12/9.

Lượng bốc hơi: 18mm.

Tổng số giờ nắng: 50 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN TỚI TẠI KHU VỰC HUYỆN CAN LỘC (từ ngày 21 - 30/9/2021)
 2. Xu thế

Ngày 21- 27/9 khu vực Can Lộc chịu ảnh hưởng rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc và nối vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía Tây và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực (riêng ngày 24 - 26/9 còn kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao) gây ra đợt mưa vừa, mưa to.

Ngày 28 - 30/9, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu dần, áp cao cận nhiệt đới rút dần ra phía Đông.

 1. Thời tiết

Ngày 21 - 23/09, nhiều mây, có mưa, chiều và đêm có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, ngày có lúc nắng yếu. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 24 - 26/9, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 3.

Ngày 27 - 30/9, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có ngày mưa rào và dông, ngày có nắng nhẹ. Gió nhẹ.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:                          27,0 - 28,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:                   25,0 - 26,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:                  23,0 - 24,00C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình:           30,5 - 31,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới           32,0 - 33,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 120 - 170mm.

Lưu ý: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh

 

Hương Khê

 

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG KHÊ (từ ngày 11 - 20/9/2021)

Tối ngày 12/9, bão số 5 tên quốc tế CONSON khi đi vào vùng biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi suy yếu thành vùng thấp và tan dần. Khu vực Hà Tĩnh không ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 tuy nhiên do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5 nên toàn tỉnh từ đêm 13 đến sáng ngày 15/9 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

 Ngày 11 - 17/9 và ngày 20/9 ảnh hưởng của rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực huyện Hương Khê có mưa rào và dông, ngày có lúc nắng yếu (riêng từ đêm 13 đến ngày 14/9 có mưa rất to).

Ngày 11 và ngày 18 - 19/09 toàn huyện thời tiết tốt, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình: 27,70C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua: 23,00C ngày 18/9.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua: 35,90C ngày 12/9.

Tổng lượng mưa tuần qua phổ biến 170 - 232mm.

Số ngày có mưa: 7 - 8 ngày.

Độ ẩm không khí trung bình: 87%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua: 55% ngày 12/9.

Tổng lượng bốc hơi: 14mm.

Số giờ nắng: 44 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG KHÊ (từ ngày 21 - 30/9/2021)
 2. Xu thế:

Ngày 21- 27/9 khu vực Hương Khê chịu ảnh hưởng rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc nối vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía Tây và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực (riêng ngày 24 - 26/9 còn kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao) gây ra đợt mưa vừa, mưa to.

Ngày 28 - 30/9, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu dần, áp cao cận nhiệt đới rút dần ra phía Đông.

 1. Thời tiết

Ngày 21 - 23/09, nhiều mây, có mưa, chiều và đêm có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, ngày có lúc nắng yếu. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 24 - 26/9, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 27 - 30/9, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có ngày có mưa rào và dông, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:                          27,0 - 28,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:                   25,0 - 26,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:                  22,0 - 23,00C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình:           30,5 - 31,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới           32,0 - 33,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 150 - 250mm.

Lưu ý: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh

 

 

Hương Sơn

 

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN QUA TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG SƠN (từ ngày 11 - 20/9/2021)

Tối ngày 12/9, bão số 5 tên quốc tế CONSON khi đi vào vùng biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi suy yếu thành vùng thấp và tan dần. Khu vực Hà Tĩnh không ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 tuy nhiên do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5 nên khu vực từ đêm 13 đến sáng ngày 15/9 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Ngày 12 - 13/9 và ngày 18 - 19/9  toàn huyện thời tiết tốt, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ

Những ngày còn lại khu vực huyện Hương Sơn có mưa rào và dông (riêng từ đêm 13 đến ngày 14/9 và ngày 20/9 có mưa vừa đến mưa to).

Nhiệt độ không khí trung bình 28,00C

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 22,90C ngày 18/9.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 36,00C ngày 12/9

Tổng lượng mưa tuần qua phổ biến từ 143 - 225mm.

Số ngày có mưa: 7 - 8 ngày.

Độ ẩm không khí trung bình: 89%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua: 53% ngày 12/9.

Tổng lượng bốc hơi: 19,3mm.

Tổng số giờ nắng 40,3 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN TỚI TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG SƠN (từ ngày 21 - 30/9/2021)
 2. Xu thế:

Ngày 21- 27/9 khu vực Hương Sơn chịu ảnh hưởng rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc nối vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía Tây và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực (riêng ngày 24 - 26/9 còn kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao) gây ra đợt mưa vừa, mưa to.

Ngày 28 - 30/9, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu dần, áp cao cận nhiệt đới rút dần ra phía Đông.

 1. Thời tiết

Ngày 21 - 23/09, nhiều mây, có mưa, chiều và đêm có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, ngày có lúc giảm nắng yếu. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 24 - 26/9, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 27 - 30/9, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có ngày mưa rào và dông, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:                          27,0 - 28,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:                   25,0 - 26,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:                  22,0 - 23,00C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình:           30,5 - 31,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới           32,0 - 33,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 150 - 200mm

Lưu ý: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

 

Kỳ Anh Thượng

 

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC THƯỢNG KỲ ANH (từ ngày 11 - 20/9/2021)

Tối ngày 12/9, bão số 5 tên quốc tế CONSON khi đi vào vùng biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi suy yếu thành vùng thấp và tan dần. Khu vực Hà Tĩnh không ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 tuy nhiên do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5 nên toàn tỉnh từ đêm 13/9 đến sáng ngày 15/9 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông

Ngày 11 - 17/9 và ngày 20/9 ảnh hưởng của rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực thượng Kỳ Anh có mưa rào và dông, ngày có lúc nắng yếu (riêng ngày 14/9 có mưa rất to và ngày 20/9 có mưa to).

Ngày 18 - 19/09 toàn huyện thời tiết tốt, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình 28,20C

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 33,50C ngày 12/9.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 24,70C ngày 15/9

Tổng lượng mưa 324mm

Số ngày có mưa 8 ngày

Độ ẩm không khí trung bình: 84%

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 65% xảy ra ngày 12/9

Tổng lượng bốc hơi: 23mm

Tổng số giờ nắng dao động: 64 giờ

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC THƯỢNG KỲ ANH (từ ngày 21 - 30/9/2021)
 2. Xu thế:

Ngày 21- 27/9 khu vực thượng Kỳ Anh chịu ảnh hưởng rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc nối vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía Tây và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực (riêng ngày 24 - 26/9 còn kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao) gây ra đợt mưa vừa, mưa to.

Ngày 28 - 30/9, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu dần, áp cao cận nhiệt đới rút dần ra phía Đông.

 1. Thời tiết

Ngày 21 - 23/09, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, ngày có lúc giảm mây có nắng yếu. Gió đông nam cấp 3.

Ngày 24 - 26/9, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.

Ngày 27 - 30/9, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có ngày mưa rào và dông, ngày trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:                          27,0 - 28,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:                   25,0 - 26,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:                  22,0 - 24,00C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình:           30,5 - 31,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới           32,0 - 33,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 150 - 250mm

Lưu ý: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh

 

Kỳ Anh Ven Biển

 

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH (từ ngày 11 - 20/09/2021).

Tối ngày 12/9, bão số 5 tên quốc tế CONSON khi đi vào vùng biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi suy yếu thành vùng thấp và tan dần. Khu vực Hà Tĩnh không ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 tuy nhiên do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5 nên toàn tỉnh từ đêm 13/9 đến sáng ngày 15/9 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Ngày 11 - 17/9 và ngày 20/9 ảnh hưởng của rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới nên khu vực ven biển Kỳ Anh có mưa rào và dông (riêng đêm 13/9 và ngày 20/9 có mưa vừa đến mưa to), ngày có lúc nắng yếu.

Ngày 18 - 19/09 toàn huyện thời tiết tốt, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình 28,60C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 24,70C ngày 16/9.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 32,80C ngày 19/9.

Tổng lượng mưa 215mm

Số ngày có mưa 8 ngày

Độ ẩm không khí trung bình: 79%

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 59% xảy ra ngày 11/9

Tổng lượng bốc hơi: 26mm.

Tổng số giờ nắng 57 giờ

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH (từ ngày 21 - 30/09/2021)
 2. Xu thế:

Ngày 21- 27/9 khu vực ven biển Kỳ Anh chịu ảnh hưởng rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc nối vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía Tây và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực (riêng ngày 24 - 26/9 còn kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao) gây ra đợt mưa vừa, mưa to.

Ngày 28 - 30/9, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu dần, áp cao cận nhiệt đới rút dần ra phía Đông.

 1. Thời tiết

Ngày 21 - 23/09, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, ngày có lúc giảm có nắng yếu. Gió đông nam cấp 4.

Ngày 24 - 26/9, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có lúc mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5.

Ngày 27 - 30/9, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có ngày mưa rào và dông, ngày trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:                          27,0 - 28,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:                   25,0 - 26,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:                  22,0 - 24,00C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình:           30,5 - 31,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới           32,0 - 33,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 100 - 200mm

Lưu ý: Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh

Nguồn:
Từ khóa:

Dự báo thời tiết khác:

15/11/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11-20/11/2021)
2/11/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 01 - 10/11/2021)
22/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 21-31/10/2021)
11/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 11-20/10/2021)
4/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 1-10/10/2021)
23/9/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11 - 20/09/2021)
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Đồng hành với Nhà nông: Trồng rừng bằng keo lai nuôi cấy mô
Nỗ lực kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi
Đồng hành với nhà nông:Phòng tránh dịch tả lợn châu Phi
Hiệu quả trồng cam hữu cơ vùng gò đồi
Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành Nông nghiệp và PTNT
Đồng hành với nhà nông: Giúp cây bưởi Phúc Trạch phục hồi sau thu hoạch
Hiệu quả nuôi bò chất lượng cao 3B
Giám sát hành trình tàu cá bằng cách nào?
Thúc đẩy sản xuất vụ đông
Đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng thủy sản
 
  VĂN BẢN MỚI  
NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

KẾ HOẠCH: Khuyến nông năm 2021

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận cây đầu dòng cam chanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch Thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 107/2020/NĐ CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP

V/v thực hiện sắp xếp, kiện toàn theo Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh

Về việc chủ động phòng chống rét cho cây trồng,vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thủy sản.

Về một số chính sách hỗ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống Covid-19

Về một số chính sách hỗ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống Covid-19

Phê duyệt Chương trình Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2022

Ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án Khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

 
THƯ VIỆN ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 5
Máy chủ tìm kiếm 10
Khách viếng thăm 7
Hôm nay: 2,770
Tất cả: 396,761
  FANPAGE FACEBOOK  
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Tin tức   I  Hoạt động khuyến nông   I  Hoạt động ngành NN   I  Cẩm nang kỹ thuật   I  Gương điển hình   I  Chuyên đề NN-NT   I  Dự Án SIPA    

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: khuyennonghatinh@gmail.com - Website: http://khuyennonghatinh.com