>> DỰ ÁN | DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 1-10/10/2021)
Tin đăng ngày: 4/10/2021 - Xem: 3949

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY

(Phát hành ngày 01 tháng 10 năm 2021, mười ngày phát hành một kỳ)

 CAN LỘC

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN QUA TẠI KHU VỰC HUYỆN CAN LỘC (từ ngày 21 - 30/09/2021)

Ngày 21 - 23/9 do ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp sau vùng áp thấp mạnh lên thành bão số 6 do đó chiều và đêm có mưa rào, có lúc mưa vừa đến mưa to và dông, ngày có nắng nhẹ.

Từ đêm 23/9 đến sáng ngày 26/9 do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

Ngày 26 - 30/9, toàn huyện thời tiết tốt phổ biến không mưa (riêng đêm 26/9 và chiều ngày 27/9 có mưa rào nhẹ), ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình: 27,20C.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 33,90C xảy ra ngày 30/9.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 23,50C xảy ra ngày 28/9.

Lượng mưa tuần qua: 200mm

Số ngày mưa: 7 ngày

Độ ẩm không khí trung bình 86%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 54% ngày 30/9.

Lượng bốc hơi: 16mm.

Tổng số giờ nắng: 54 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN TỚI TẠI KHU VỰC HUYỆN CAN LỘC (từ ngày 01 - 10/10/2021)
 2. Xu thế

Trong tuần, có khả năng xuất hiện 01 áp thấp nhiệt đới hoặc bão ở ngoài Philippin và di chuyển vào khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh khoảng từ ngày 10/10.

Ngày 01 - 04/10 chịu ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu rút ra phía Đông kết hợp rìa Bắc rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ do đó thời tiết tốt, phổ biến không mưa ngày trời nắng, nền nhiệt độ duy trì ở mức cao (nhiệt độ cao nhất ngày duy trì ở ngưỡng 340C). Từ ngày 05/10 áp cao cận nhiệt đới phát triển và lấn về phía Tây đồng thời rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới và nâng trục lên phía Bắc và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực gây đợt ra 01 đợt mưa chủ yếu tập trung từ đêm 04/10 - 06/10 và từ ngày 10/10.

 1. Thời tiết

Ngày 01 - 04/10, Mây thay đổi đến ít mây, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Đêm 04/10 - 06/10 và ngày 10/10, nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông . Gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Ngày 07 - 09/10 mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có lúc  nắng nhẹ. Gió nhẹ.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:                          27,0 - 28,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:                   25,0 - 26,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:                  22,5 - 23,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình:           30,5 - 31,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới           33,0 - 34,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 80 - 150mm.

----------------------------

HƯƠNG KHÊ

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG KHÊ (từ ngày 21 - 30/9/2021)

Ngày 21 - 23/9 do ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp sau vùng áp thấp mạnh lên thành bão số 6 do đó chiều và đêm có mưa rào và dông, ngày có nắng nhẹ. Gió nhẹ.

Từ đêm 23/9 đến ngày 27/9 do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao nên có mưa to và dông (riêng ngày 24/9 có mưa rất to). Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

Ngày 28 - 30/9, toàn huyện thời tiết tốt, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình: 26,50C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua: 23,20C ngày 28/9.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua: 34,60C ngày 30/09.

Tổng lượng mưa tuần qua phổ biến 300 - 315mm

Số ngày có mưa: 6 - 7 ngày.

Độ ẩm không khí trung bình: 89%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua: 50% ngày 30/9.

Tổng lượng bốc hơi: 12mm.

Số giờ nắng: 38,3 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG KHÊ (từ ngày 01 - 10/10/2021)
 2. Xu thế:

Trong tuần, có khả năng xuất hiện 01 áp thấp nhiệt đới hoặc bão ở ngoài Philippin và di chuyển vào khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh khoảng từ ngày 10/10.

Ngày 01 - 04/10 chịu ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu rút ra phía Đông kết hợp rìa Bắc rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ do đó thời tiết tốt, phổ biến không mưa ngày trời nắng, nền nhiệt độ duy trì ở mức cao (nhiệt độ cao nhất ngày có thể vượt trên ngưỡng 340C). Từ ngày 05/10 áp cao cận nhiệt đới phát triển và lấn về phía Tây đồng thời rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới và nâng trục lên phía Bắc và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực gây đợt ra 01 đợt mưa chủ yếu tập trung từ đêm 04/10 - 06/10 và từ ngày 10/10.

 1. Thời tiết

Ngày 01 - 04/10, Mây thay đổi đến ít mây, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Đêm 04/10 - 06/10 và ngày 10/10, nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông . Gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Ngày 07 - 09/10 mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có lúc  nắng nhẹ. Gió nhẹ.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:                          27,0 - 28,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:                   25,0 - 26,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:                  22,5 - 23,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình:           30,5 - 31,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới           34,0 - 35,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 80 - 150mm

 

HƯƠNG SƠN

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN QUA TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG SƠN (từ ngày 21 - 30/9/2021)

Ngày 21 - 23/9 do ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp sau vùng áp thấp mạnh lên thành bão số 6 do đó chiều và đêm có mưa rào và dông, ngày có nắng nhẹ. Gió nhẹ.

Từ đêm 23/9 đến ngày 27/9 do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao nên có mưa to và dông (riêng ngày 24/9 có mưa rất to). Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

Ngày 28 - 30/9, toàn huyện thời tiết tốt, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình 26,20C

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 22,50C ngày 28/9.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 33,70C ngày 30/9.

Tổng lượng mưa tuần qua tại TT. Phố Châu 410,3mm, Sơn Diệm 148,5mm, Sơn Kim 343,3mm.

Số ngày có mưa: 7 ngày.

Độ ẩm không khí trung bình: 89%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua: 56% ngày 30/9.

Tổng lượng bốc hơi: 15,8mm.

Tổng số giờ nắng 49,2 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN TỚI TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG SƠN (từ ngày 01 - 10/10/2021)
 2. Xu thế:

Trong tuần, có khả năng xuất hiện 01 áp thấp nhiệt đới hoặc bão ở ngoài Philippin và di chuyển vào khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh khoảng từ ngày 10/10.

Ngày 01 - 04/10 chịu ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu rút ra phía Đông kết hợp rìa Bắc rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ do đó thời tiết tốt, phổ biến không mưa ngày trời nắng, nền nhiệt độ duy trì ở mức cao (nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ở ngưỡng 340C). Từ ngày 05/10 áp cao cận nhiệt đới phát triển và lấn về phía Tây đồng thời rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới và nâng trục lên phía Bắc và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực gây đợt ra 01 đợt mưa chủ yếu tập trung từ đêm 04/10 - 06/10 và từ ngày 10/10.

 1. Thời tiết

Ngày 01 - 04/10, mây thay đổi đến ít mây, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Đêm 04/10 - 06/10 và ngày 10/10, nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông . Gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Ngày 07 - 09/10 mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có lúc  nắng nhẹ. Gió nhẹ.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:                          27,0 - 28,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:                   25,0 - 26,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:                  22,5 - 23,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình:           30,5 - 31,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới           33,0 - 34,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 80 - 150mm

THƯỢNG KỲ ANH

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC THƯỢNG KỲ ANH (từ ngày 21 - 30/9/2021)

Ngày 21 - 23/9 do ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp sau vùng áp thấp mạnh lên thành bão số 6 do đó chiều và đêm có mưa rào và dông, ngày có nắng nhẹ. Gió nhẹ.

Từ đêm 23/9 đến ngày 27/9 do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao nên có mưa to và dông (riêng ngày 24/9 có mưa rất to). Gió bắc đến tây bắc cấp 4, giật cấp 6, cấp 7.

Ngày 28 - 30/9, khu vực hượng Kỳ Anh thời tiết tốt, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ không khí trung bình 27,10C

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 32,50C ngày 30/9.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 23,80C ngày 28/9

Tổng lượng mưa 301,9mm

Số ngày có mưa 7 ngày

Độ ẩm không khí trung bình: 85%

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 50% xảy ra ngày 30/9

Tổng lượng bốc hơi: 19mm

Tổng số giờ nắng dao động: 58,4 giờ

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC THƯỢNG KỲ ANH (từ ngày 01 - 10/10/2021)
 2. Xu thế:

Trong tuần, có khả năng xuất hiện 01 áp thấp nhiệt đới hoặc bão ở ngoài Philippin và di chuyển vào khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh khoảng từ ngày 10/10.

Ngày 01 - 04/10 chịu ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu rút ra phía Đông kết hợp rìa Bắc rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ do đó thời tiết tốt, phổ biến không mưa ngày trời nắng, nền nhiệt độ duy trì ở mức cao (nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ở ngưỡng 330C). Từ ngày 05/10 áp cao cận nhiệt đới phát triển và lấn về phía Tây đồng thời rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới và nâng trục lên phía Bắc và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực gây đợt ra 01 đợt mưa chủ yếu tập trung từ đêm 04/10 - 06/10 và từ ngày 10/10.

 1. Thời tiết

Ngày 01 - 04/10, mây thay đổi đến ít mây, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 04/10 - 06/10 và ngày 10/10, nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Gió tây đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Ngày 07 - 09/10 mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có lúc  nắng nhẹ. Gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:                          27,0 - 28,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:                   25,0 - 26,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:                  23,0 - 24,00C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình:           30,5 - 31,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới           32,0 - 33,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 80 - 150mm

VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH

 TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH (từ ngày 21 - 30/09/2021).

Ngày 21 - 23/9 do ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp sau vùng áp thấp mạnh lên thành bão số 6 do đó chiều và đêm có mưa rào và dông, ngày có nắng nhẹ. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ đêm 23/9 đến ngày 27/9 do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao nên có mưa to và dông (riêng ngày 24/9 có mưa rất to). Gió bắc đến tây bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 7.

Ngày 28 - 30/9, khu vực ven biển Kỳ Anh thời tiết tốt, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

Nhiệt độ không khí trung bình 27,80C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 24,40C ngày 22/9.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 32,10C ngày 30/9.

Tổng lượng mưa 238,7mm

Số ngày có mưa 7 ngày

Độ ẩm không khí trung bình: 83%

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 64% xảy ra ngày 30/9

Tổng lượng bốc hơi: 20,3mm.

Tổng số giờ nắng 56,2 giờ

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH (từ ngày 01 - 10/10/2021)
 2. Xu thế:

Trong tuần, có khả năng xuất hiện 01 áp thấp nhiệt đới hoặc bão ở ngoài Philippin và di chuyển vào khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Hà Tĩnh khoảng từ ngày 10/10.

Ngày 01 - 04/10 chịu ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu rút ra phía Đông kết hợp rìa Bắc rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ do đó thời tiết tốt, phổ biến không mưa ngày trời nắng, nền nhiệt độ duy trì ở mức cao (nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ở ngưỡng 330C). Từ ngày 05/10 áp cao cận nhiệt đới phát triển và lấn về phía Tây đồng thời rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới và nâng trục lên phía Bắc và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực gây đợt ra 01 đợt mưa chủ yếu tập trung từ đêm 04/10 - 06/10 và từ ngày 10/10.

 1. Thời tiết

Ngày 01 - 04/10, mây thay đổi đến ít mây, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 04/10 - 06/10 và ngày 10/10, nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Gió tây đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Ngày 07 - 09/10 mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày có lúc  nắng nhẹ. Gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:                          27,0 - 28,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:                   25,0 - 26,00C

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:                  23,0 - 24,00C

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình:           30,5 - 31,50C

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới           32,0 - 33,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 80 - 150mm

 

Nguồn:
Từ khóa:

Dự báo thời tiết khác:

15/11/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11-20/11/2021)
2/11/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 01 - 10/11/2021)
22/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 21-31/10/2021)
11/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 11-20/10/2021)
4/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 1-10/10/2021)
23/9/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11 - 20/09/2021)
 
  VIDEO CLIPS  
Video
PS Nông nghiệp tuần hoàn chi phí thấp, lợi nhuận cao
PS Đẩy mạnh sản xuất hữu cơ trên cây ăn quả có múi
Nông nghiệp tuần hoàn xu thế tất yếu
Tình hình phát triển cây ăn quả có múi tại Hà Tĩnh
Phòng trừ sâu bệnh trước khi lúa trổ bông
Chung tay chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp
Cải tạo ao đầm trước vụ tôm xuân hè
Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật nỗ lực từ các địa phương
Phòng trừ sâu bệnh cho lạc xuân
Nâng cao chất lượng tiêm phòng cho đàn vật nuôi
 
  VĂN BẢN MỚI  
Về việc đẩy mạnh công tác Khuyến nông

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm Khuyến nông tại kỳ tuyển dụng năm 2022

Thông báo chương trình thực tập sinh tại Hàn Quốc

Chương trình khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

Chương trình Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023 - 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ xuân năm 2022

Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh.

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

KẾ HOẠCH: Khuyến nông năm 2021

 
THƯ VIỆN ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 5
Máy chủ tìm kiếm 10
Khách viếng thăm 7
Hôm nay: 472
Tất cả: 972,604
  FANPAGE FACEBOOK  
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Tin tức   I  Hoạt động khuyến nông   I  Hoạt động ngành NN   I  Cẩm nang kỹ thuật   I  Gương điển hình   I  Chuyên đề NN-NT   I  Dự Án    

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: [email protected] - Website: http://khuyennonghatinh.com