>> GIỚI THIỆU | TT KHUYẾN NÔNG HÀ TĨNH

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Tin đăng ngày: 23/4/2012 - Xem: 27174

I. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

Tên đơn vị theo con dấu: Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: số nhà  150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737.
Địa chỉ Email: [email protected]
Phó giám đốc phụ trách: Ông Nguyễn Hữu Ngọc, DĐ: 0914 886 618

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, chương trình dài hạn,
kế hoạch hàng năm các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về
công tác khuyến nông, sự nghiệp khoa học về giống cây trồng, vật nuôi, giống
thuỷ sản và giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Xây dựng trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các
chương trình, kế hoạch, dự án, mô hình khuyến nông, chương trình giống cây
trồng, vật nuôi, giống thuỷ sản và giống cây lâm nghiệp tại địa phương. Tổ chức
thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của
pháp luật.
4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo
phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông triển
khai trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nội dung, phương
pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến
nông.
6. Về công tác khoa học, kỹ thuật, sự nghiệp giống:
a) Nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông
nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản, bảo vệ tài nguyên
thiên nhiên, môi trường, kỹ thuật canh tác, bảo vệ cải tạo đất, phát triển bền vững.
b) Tham gia thực hiện các đề tài thử nghiệm, khảo nghiệm, các tiến bộ khoa
học và các giống mới, quy trình sản xuất mới; khảo nghiệm và nhân rộng các loại
giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự
nhiên của tỉnh; cải tạo, nâng cấp chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, giống thuỷ
sản; điều tra, bình tuyển, bảo tồn, lưu giữ nguồn gen.
7. Công tác ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng mô hình: xây dựng các mô
hình trình diễn về tiến bộ khoa học và công nghệ (công nghệ cao trong sản xuất,
mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp hiệu quả và bền
vững) phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất và định hướng
của ngành, các mô hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm; tổ chức
nhân ra diện rộng
8. Về đào tạo, huấn luyện, thông tin tuyên truyền:
a) Xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông, tổ chức tập huấn
kỹ thuật và nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông
dân; tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao đông động nông thôn trên địa bàn
theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy
định pháp luật.
b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước, các thông tin khoa học công nghệ, thị trường, mô hình tiên tiến trong sản
xuất nông, lâm, diêm, ngư nghiệp, mô hình hợp tác xã, mô hình nông thôn mới
nhân ra diện rộng.
c) Tổ chức và tham gia các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn,
tham gia tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động nông
nghiệp và phát triển nông thôn; xuất bản và phát hành bản tin, các tờ rơi khuyến
nông và chương trình nông nghiệp - nông thôn, bản tin thời tiết nông vụ, chương
trình đồng hành cùng nhà nông.
9. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ khuyến nông: triển khai thực hiện
các hợp đồng liên kết, hợp tác về khuyến nông; tổ chức các hoạt động sản xuất
giống và dịch vụ giống, thức ăn, vật tư, phân bón, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm,
ngư, diêm nghiệp, tư vấn và dịch vụ khác liên quan đến phát triển nông nghiệp và
nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao và phù hợp với các quy định của
pháp luật
10. Tham gia thực hiện hoạt động khuyến nông trong các chương trình hợp
tác quốc tế theo hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
11. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.
12. Quản lý về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy
định; quản lý và sử dụng Quỹ tín dụng khuyến nông theo quy định (nếu có).
13. Thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số thuộc đơn vị theo
quy định của pháp luật.
14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, trại thuộc Trung
tâm.
15. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột
xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Nguồn:
Loading the player...
Từ khóa:

TT khuyến nông Hà Tĩnh khác:

23/4/2012 - Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
 
  VIDEO CLIPS  
Video
PS Nông nghiệp tuần hoàn chi phí thấp, lợi nhuận cao
PS Đẩy mạnh sản xuất hữu cơ trên cây ăn quả có múi
Nông nghiệp tuần hoàn xu thế tất yếu
Tình hình phát triển cây ăn quả có múi tại Hà Tĩnh
Phòng trừ sâu bệnh trước khi lúa trổ bông
Chung tay chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp
Cải tạo ao đầm trước vụ tôm xuân hè
Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật nỗ lực từ các địa phương
Phòng trừ sâu bệnh cho lạc xuân
Nâng cao chất lượng tiêm phòng cho đàn vật nuôi
 
  VĂN BẢN MỚI  
Về việc đẩy mạnh công tác Khuyến nông

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm Khuyến nông tại kỳ tuyển dụng năm 2022

Thông báo chương trình thực tập sinh tại Hàn Quốc

Chương trình khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

Chương trình Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023 - 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ xuân năm 2022

Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh.

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

KẾ HOẠCH: Khuyến nông năm 2021

 
THƯ VIỆN ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 5
Máy chủ tìm kiếm 10
Khách viếng thăm 7
Hôm nay: 498
Tất cả: 1,033,022
  FANPAGE FACEBOOK  
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Tin tức   I  Hoạt động khuyến nông   I  Hoạt động ngành NN   I  Cẩm nang kỹ thuật   I  Gương điển hình   I  Chuyên đề NN-NT   I  Dự Án    

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: [email protected] - Website: http://khuyennonghatinh.com