>> DỰ ÁN | DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 01 - 10/11/2021)
Tin đăng ngày: 2/11/2021 - Xem: 8337

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY

(Phát hành ngày 01 tháng 11 năm 2021, mười ngày phát hành một kỳ)

Huyện Can Lộc

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN QUA TẠI KHU VỰC HUYỆN CAN LỘC (từ ngày 21 - 31/10/2021)

Tuần qua, có 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông, sáng ngày 27/10 ATNĐ suy yếu thành vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Đêm 21/10 đến ngày 22/10 và ngày 27 - 31/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh (KKL) tăng cường nên toàn huyện có mưa (riêng đêm 27 và ngày 28/10 do kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao do khu vực có mưa to). Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 22/10 trời chuyển lạnh.

Ngày 21/10 và 23 - 26/10 do ảnh hưởng KKL suy yếu nên các khu vực phổ biến không mưa (riêng ngày 23 - 24/10 có mưa nhỏ). Gió nhẹ. Ngày 23 - 24/10 trời rét, sau trời lạnh.

Nhiệt độ không khí trung bình: 21,80C.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 30,30C xảy ra ngày 21/10.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 18,30C xảy ra ngày 25/10.

Lượng mưa tuần qua: 115 - 157mm

Số ngày mưa: 9 ngày

Độ ẩm không khí trung bình 90%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 65% ngày 23/10.

Lượng bốc hơi: 10,5mm.

Tổng số giờ nắng: 10,6 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN TỚI TẠI KHU VỰC HUYỆN CAN LỘC (từ ngày 01 - 11/11/2021)
 2. Xu thế

Ngày 01 - 03/11, khu vực Can Lộc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động yếu nên khu vực duy trì nhiều mây và có mưa. Từ ngày 04 - 07/11 không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông đồng thời hình thành rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24 - 27 vĩ độ bắc bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc thời tiết tốt dần lên. Khoảng đêm ngày 07, ngày 08/11 không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn khu vực làm nhiệt độ giảm sâu gây mưa và trời rét.

 1. Thời tiết

Ngày 01 và ngày 03/11, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 04 - 07/11, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Đêm 07 - 10/11, trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to (mưa chủ yếu xảy ra trong đêm 07 và ngày 08/11, sau phổ biến không mưa). Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Ngày 08/11 trời chuyển rét.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

21,0 - 22,00C

19,5 - 20,50C

16,5 - 17,50C

24,0 - 25,00C

28,0 - 29,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 50 - 100mm.

 

Huyện Hương Khê

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG KHÊ (từ ngày 21 - 31/10/2021)

Tuần qua, có 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông, sáng ngày 27/10 ATNĐ suy yếu thành vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Đêm 21/10 đến ngày 22/10 và ngày 27 - 31/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh (KKL) tăng cường và nhiễu động đới gió đông trên cao nên toàn huyện có mưa (riêng ngày 22 và ngày 28/10 có mưa to). Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh.

Ngày 21/10 và 23 - 26/10 do ảnh hưởng KKL suy yếu nên các khu vực phổ biến không mưa. Gió nhẹ. Ngày 23 - 24/10 trời rét, sau trời lạnh.

Nhiệt độ không khí trung bình: 21,70C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua: 17,20C ngày 25/10.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua: 32,00C ngày 21/10.

Tổng lượng mưa tuần qua phổ biến 109 - 190mm.

Số ngày có mưa: 6 -7 ngày, riêng Hương Trạch 10 ngày.

Độ ẩm không khí trung bình: 90%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua: 66% ngày 23/10.

Tổng lượng bốc hơi: 8,8mm.

Số giờ nắng: 6,9 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG KHÊ (từ ngày 01 - 10/11/2021)
 2. Xu thế:

Ngày 01 - 03/11, khu vực Hương Khê chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động yếu nên khu vực duy trì nhiều mây và có mưa. Từ ngày 04 - 07/11 không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông đồng thời hình thành rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24 - 27 vĩ độ bắc bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc thời tiết tốt dần lên. Khoảng đêm ngày 07, ngày 08/11 không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn khu vực làm nhiệt độ giảm sâu gây mưa và trời rét.

 1. Thời tiết

Ngày 01 và ngày 03/11, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 04 - 07/11, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Đêm 07 - 10/11, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa (mưa chủ yếu xảy ra trong đêm 07 và ngày 08/11, sau phổ biến không mưa). Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 08/11 trời chuyển rét.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

21,0 - 22,00C

19,5 - 20,50C

16,0 - 17,00C

24,0 - 25,00C

29,0 - 30,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 50 - 100mm.

 

Huyện Hương Sơn

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN QUA TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG SƠN (từ ngày 21 - 31/10/2021)

Tuần qua, có 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông, sáng ngày 27/10 ATNĐ suy yếu thành vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Đêm 21/10 đến ngày 22/10 và đêm 27 - 31/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh (KKL) tăng cường và nhiễu động đới gió đông trên cao nên toàn huyện có mưa (riêng ngày 28/10 có mưa vừa). Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời lạnh.

Ngày 21/10 và 23 - 26/10 do ảnh hưởng KKL suy yếu nên các khu vực phổ biến không mưa. Gió nhẹ. Ngày 23 - 24/10 trời rét, sau trời lạnh.

Nhiệt độ không khí trung bình 21,90C

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 17,60C ngày 25/10.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 31,00C ngày 21/10.

Tổng lượng mưa tuần qua phổ biến 72 – 86mm, riêng Sơn Kim 171,6mm.

Số ngày có mưa: 5 - 6 ngày.

Độ ẩm không khí trung bình: 90%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua: 55% ngày 26/10.

Tổng lượng bốc hơi: 12,4mm.

Tổng số giờ nắng 10,9 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN TỚI TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG SƠN (từ ngày 01 - 11/11/2021)
 2. Xu thế:

Ngày 01 - 03/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động yếu nên khu vực Hương Sơn duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa. Từ ngày 04 - 07/11 không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông đồng thời hình thành rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24 - 27 vĩ độ bắc bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc thời tiết tốt dần lên. Khoảng đêm ngày 07, ngày 08/11 không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn khu vực làm nhiệt độ giảm sâu gây mưa và trời rét.

 1. Thời tiết

Ngày 01 và ngày 03/11, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 04 - 07/11, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Đêm 07 - 10/11, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa (mưa chủ yếu xảy ra trong đêm 07 và ngày 08/11, sau phổ biến không mưa). Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 08/11 trời chuyển rét.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

21,0 - 22,00C

19,5 - 20,50C

16,0 - 17,00C

24,0 - 25,00C

28,0 - 30,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 50 - 100mm.

Vùng Thượng Kỳ Anh

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC THƯỢNG KỲ ANH (từ ngày 21 - 31/10/2021)

Tuần qua, có 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông, sáng ngày 27/10 ATNĐ suy yếu thành vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 21/10 đến ngày 22/10 và đêm 27 - 31/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh (KKL) tăng cường và nhiễu động đới gió đông trên cao nên toàn huyện có mưa vừa đến mưa to (riêng ngày 28/10 có mưa rất to). Gió bắc đến đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5. Trời lạnh.

Ngày 21/10 và 23 - 26/10 do ảnh hưởng KKL suy yếu nên các khu vực phổ biến không mưa (riêng ngày 23 - 24/10 có mưa). Gió nhẹ. Ngày 23 - 24/10 trời rét, sau trời lạnh.

Nhiệt độ không khí trung bình 22,00C

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 17,10C ngày 23/10.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua  30,00C ngày 21/10

Tổng lượng mưa 468,9mm

Số ngày có mưa 9 ngày

Độ ẩm không khí trung bình: 92%

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 73% xảy ra ngày 26/10

Tổng lượng bốc hơi: 11,1mm

Tổng số giờ nắng dao động: 16,1 giờ

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC THƯỢNG KỲ ANH (từ ngày 01 - 10/11/2021)
 2. Xu thế:

Ngày 01 - 03/11, khu vực Thượng Kỳ Anh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động yếu nên khu vực duy trì nhiều mây và có mưa. Từ ngày 04 - 07/11 không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông đồng thời hình thành rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24 - 27 vĩ độ bắc bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc thời tiết tốt dần lên. Khoảng đêm ngày 07, ngày 08/11 không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn khu vực làm nhiệt độ giảm sâu gây mưa và trời rét.

 1. Thời tiết

Ngày 01 và ngày 03/11, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 04 - 07/11, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến ít mưa, trưa chiều trời nắng. Gió tây bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 07 - 10/11, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to (mưa chủ yếu xảy ra trong đêm 07 và ngày 08/11, sau đêm và sáng có ngày có mưa nhỏ). Gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Ngày 08/11 trời chuyển rét.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

21,0 - 22,00C

19,5 - 20,50C

17,0 - 18,00C

24,0 - 25,00C

27,0 - 29,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 100 - 150mm

 

 

Vùng ven biển huyện Kỳ Anh

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH (từ ngày 21 - 31/10/2021).

Tuần qua, có 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông, sáng ngày 27/10 ATNĐ suy yếu thành vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Đêm 21/10 đến ngày 22/10 và đêm 27 - 31/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh (KKL) tăng cường và nhiễu động đới gió đông trên cao nên toàn huyện có mưa vừa đến mưa to (riêng ngày 28/10 có mưa rất to). Gió bắc đến đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5. Trời lạnh.

Ngày 21/10 và 23 - 26/10 do ảnh hưởng KKL suy yếu nên các khu vực phổ biến không mưa. Gió nhẹ. Trời lạnh. Riêng ngày 23 - 24/10 có mưa, trời rét.

Nhiệt độ không khí trung bình 23,00C.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 17,80C ngày 23/10.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 28,20C ngày 21/10.

Tổng lượng mưa 399,9mm

Số ngày có mưa 8 ngày

Độ ẩm không khí trung bình: 87%

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 65% xảy ra ngày 30/10

Tổng lượng bốc hơi: 17,2mm.

Tổng số giờ nắng 19,3 giờ

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH (từ ngày 01 - 10/11/2021)
 2. Xu thế:

Ngày 01 - 03/11, khu vực ven biển Kỳ Anh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu kết hợp nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động yếu nên khu vực duy trì nhiều mây và có mưa. Từ ngày 04 - 07/11 không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông đồng thời hình thành rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 24 - 27 vĩ độ bắc bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc thời tiết tốt dần lên. Khoảng đêm ngày 07, ngày 08/11 không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn khu vực làm nhiệt độ giảm sâu gây mưa và trời rét.

 1. Thời tiết

Ngày 01 và ngày 03/11, trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, có lúc cấp 4. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 04 - 07/11, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến ít mưa, trưa chiều trời nắng. Gió tây bắc cấp 3.

Đêm 07 - 10/11, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to (mưa chủ yếu xảy ra trong đêm 07 và ngày 08/11, sau đêm và sáng có ngày có mưa nhỏ). Gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Ngày 08/11 trời chuyển rét.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

21,0 - 22,00C

19,5 - 20,50C

16,5 - 17,50C

24,0 - 25,00C

27,0 - 29,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 100 - 150mm

Dự án sipa

Nguồn:
Từ khóa:

Dự báo thời tiết khác:

15/11/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11-20/11/2021)
2/11/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 01 - 10/11/2021)
22/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 21-31/10/2021)
11/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 11-20/10/2021)
4/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 1-10/10/2021)
23/9/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11 - 20/09/2021)
 
  VIDEO CLIPS  
Video
PS Nông nghiệp tuần hoàn chi phí thấp, lợi nhuận cao
PS Đẩy mạnh sản xuất hữu cơ trên cây ăn quả có múi
Nông nghiệp tuần hoàn xu thế tất yếu
Tình hình phát triển cây ăn quả có múi tại Hà Tĩnh
Phòng trừ sâu bệnh trước khi lúa trổ bông
Chung tay chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp
Cải tạo ao đầm trước vụ tôm xuân hè
Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật nỗ lực từ các địa phương
Phòng trừ sâu bệnh cho lạc xuân
Nâng cao chất lượng tiêm phòng cho đàn vật nuôi
 
  VĂN BẢN MỚI  
Về việc đẩy mạnh công tác Khuyến nông

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm Khuyến nông tại kỳ tuyển dụng năm 2022

Thông báo chương trình thực tập sinh tại Hàn Quốc

Chương trình khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

Chương trình Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023 - 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ xuân năm 2022

Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh.

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

KẾ HOẠCH: Khuyến nông năm 2021

 
THƯ VIỆN ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 5
Máy chủ tìm kiếm 10
Khách viếng thăm 7
Hôm nay: 463
Tất cả: 1,032,987
  FANPAGE FACEBOOK  
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Tin tức   I  Hoạt động khuyến nông   I  Hoạt động ngành NN   I  Cẩm nang kỹ thuật   I  Gương điển hình   I  Chuyên đề NN-NT   I  Dự Án    

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: [email protected] - Website: http://khuyennonghatinh.com