>> DỰ ÁN | DỰ BÁO THỜI TIẾT

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11-20/11/2021)
Tin đăng ngày: 15/11/2021 - Xem: 16274

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY

(Phát hành ngày 11 tháng 11 năm 2021, mười ngày phát hành một kỳ)

Huyện Can Lộc

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN QUA TẠI KHU VỰC HUYỆN CAN LỘC (từ ngày 01 - 10/11/2021)

Ngày 01 đến sáng ngày 03/11 do ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động yếu nên khu vực huyện Can Lộc có mưa riêng ngày và đêm 02/11có mưa vừa. Gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 08/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên toàn huyện có mưa, mưa rào nhẹ. Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét.

Những ngày khác, thời tiết khá thuận lợi, phổ biến không mưa, ngày 04 - 07/11 và 10/11 trời nắng. Gió nhẹ. Ngày 09 - 10/11 trời rét.

Nhiệt độ không khí trung bình: 23,80C.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua 31,20C xảy ra ngày 06/11.

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 18,00C xảy ra ngày 09/11.

Lượng mưa tuần qua: 82 - 170mm.

Số ngày mưa: 4 - 5 ngày

Độ ẩm không khí trung bình 87%.

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 62% ngày 10/11.

Lượng bốc hơi: 14,2mm.

Tổng số giờ nắng: 36,1 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN TỚI TẠI KHU VỰC HUYỆN CAN LỘC (từ ngày 11 - 20/11/2021)
 2. Xu thế

Khoảng ngày 12/11 khu vực huyện Can Lộc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tuy nhiên với cường độ yếu và còn được tăng cường trở lại vào khoảng chiều 15/11 đến ngày 17/11. Những ngày khác, chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu do đó thời tiết tương đối thuận lợi, phổ biến không mưa, trưa chiều có ngày giảm mây trời nắng.

 1. Thời tiết

Ngày 11 và ngày 13 - 15/11, trời nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều có ngày giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Ngày 12/11 và chiều 15/11 đến ngày 17/11, nhiều mây, có mưa, mưa vừa. Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Ngày 12/11 trời rét, ngày 16 - 17/11 đêm và sáng trời rét.

Ngày 18 - 20/11, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều có nắng nhẹ. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

21,5 - 22,50C

20,0 - 21,00C

16,0 - 17,00C

24,0 - 25,00C

26,0 - 28,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 50 - 80mm.

Huyện Hương Khê

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG KHÊ (từ ngày 01 - 10/11/2021)

Ngày 01 đến sáng ngày 03/11 do ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động yếu nên khu vực Hương Khê có mưa và mưa nhỏ. Gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 08/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên toàn huyện có mưa nhỏ. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời chuyển rét.

Những ngày khác, thời tiết khá thuận lợi, phổ biến không mưa, ngày 04 - 07/11 và 10/11 trời nắng. Gió nhẹ. Ngày 09 - 10/11 trời rét.

Nhiệt độ không khí trung bình: 23,70C.

Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối: 17,70C ngày 09/11.

Nhiệt độ tối cao tuyệt đối: 32,40C ngày 06/11.

Tổng lượng mưa tuần qua phổ biến 26,7 - 43,2mm..

Số ngày có mưa: 4 - 5 ngày.

Độ ẩm không khí trung bình: 88%.

Độ ẩm không khí thấp nhất: 60% ngày 10/11.

Tổng lượng bốc hơi: 10,5mm.

Số giờ nắng: 24,8 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG KHÊ (từ ngày 11 - 20/11/2021)
 2. Xu thế:

Khoảng ngày 12/11 khu vực Hương Khê chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tuy nhiên với cường độ yếu và còn được tăng cường trở lại vào khoảng chiều 15/11 đến ngày 17/11. Những ngày khác, chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu do đó thời tiết tương đối thuận lợi, phổ biến không mưa, trưa chiều có ngày giảm mây trời nắng.

 1. Thời tiết

Ngày 11 và ngày 13 - 15/11, trời nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều có ngày giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Ngày 12/11 và chiều 15/11 đến ngày 17/11, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 12/11 trời rét, ngày 16 - 17/11 đêm và sáng trời rét.

Ngày 18 - 20/11, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều có nắng nhẹ. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

21,5 - 22,50C

20,0 - 21,00C

16,0 - 17,00C

24,0 - 25,00C

27,0 - 28,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 30 - 60mm.

 

 

Huyện Hương Sơn

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN QUA TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG SƠN (từ ngày 01 - 10/11/2021)

Ngày 01 đến sáng ngày 03/11 do ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động yếu nên khu vực Hương Sơn có mưa và mưa nhỏ. Gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 08/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên sáng ngày 08/11 có mưa vừa, trưa chiều không mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời chuyển rét.

Những ngày khác, thời tiết tốt, phổ biến không mưa, trong đó ngày 04 - 07/11 và 10/11 có nắng. Gió nhẹ. Ngày 09 - 10/11 trời rét.

Nhiệt độ không khí trung bình: 23,80C

Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối: 17,10C ngày 10/11.

Nhiệt độ tối cao tuyệt đối: 31,60C ngày 06/11.

Tổng lượng mưa tuần qua phổ biến 42 - 55mm.

Số ngày có mưa: 4 - 5 ngày.

Độ ẩm không khí trung bình: 88%.

Độ ẩm không khí thấp nhất: 57% ngày 10/11.

Tổng lượng bốc hơi: 14,7mm.

Tổng số giờ nắng 43,0 giờ.

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TUẦN TỚI TẠI KHU VỰC HUYỆN HƯƠNG SƠN (từ ngày 11 - 20/11/2021)
 2. Xu thế:

Khoảng ngày 12/11 khu vực Hương Sơn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tuy nhiên với cường độ yếu và còn được tăng cường trở lại vào khoảng chiều 15/11 đến ngày 17/11. Những ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường sẽ có mưa, nền nhiệt độ giảm, độ ẩm cao. Các ngày 11, ngày 13 - 15 và ngày 18 - 20/11, chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu do đó thời tiết tương đối thuận lợi, phổ biến không mưa, trưa chiều có ngày giảm mây trời nắng.

 1. Thời tiết

Ngày 11 và ngày 13 - 15/11, trời nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều có ngày giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Ngày 12/11 và chiều 15/11 đến ngày 17/11, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày 12/11 trời rét, ngày 16 - 17/11 đêm và sáng trời rét.

Ngày 18 - 20/11, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều có nắng nhẹ. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

21,5 - 22,50C

20,0 - 21,00C

16,0 - 17,00C

24,0 - 25,00C

26,0 - 27,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 30 - 60mm.

Vùng Thượng Kỳ Anh

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC THƯỢNG KỲ ANH (từ ngày 01 - 10/11/2021)

Ngày 01 đến sáng ngày 03/11 do ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động yếu nên khu vực thượng Kỳ Anh có mưa riêng ngày 02/11 có mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Ngày 08/11 đến sáng ngày 09/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên toàn huyện có mưa, mưa rào. Gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Trời chuyển rét.

Những ngày khác, thời tiết khá thuận lợi, phổ biến không mưa, ngày 04 - 07/11 và 10/11 trời nắng. Gió nhẹ. Ngày 09 - 10/11 trời rét.

Nhiệt độ không khí trung bình 23,80C

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 17,70C ngày 09/11.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua  30,90C ngày 06/9.

Tổng lượng mưa 54,0mm

Số ngày có mưa 6 ngày

Độ ẩm không khí trung bình: 90%

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 71% ngày 10/11

Tổng lượng bốc hơi: 16,1mm

Tổng số giờ nắng dao động: 46,6 giờ

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC THƯỢNG KỲ ANH (từ ngày 11 - 20/11/2021)
 2. Xu thế:

Khoảng ngày 12/11 khu vực thượng Kỳ Anh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tuy nhiên với cường độ yếu và còn được tăng cường trở lại vào khoảng chiều 15/11 đến ngày 17/11. Những ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường sẽ có mưa, nền nhiệt độ giảm, độ ẩm không khí khá cao. Các ngày 11, ngày 13 - 15 và ngày 18 - 20/11, chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu do đó thời tiết tương đối thuận lợi, phổ biến ít mưa, trưa chiều có ngày giảm mây hửng nắng.

 1. Thời tiết

Ngày 11 và ngày 13 - 15/11, trời nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều có ngày giảm mây hửng nắng. Gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Ngày 12/11 đến sáng ngày 13/11 và chiều 15/11 đến sáng ngày 18/11, nhiều mây, có mưa, có ngày mưa vừa đến mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 4, giật cấp 6. Ngày 12/11 trời rét, ngày 16 - 17/11 đêm và sáng trời rét.

Từ trưa chiều ngày 18/11 đến ngày 20/11, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều có nắng nhẹ. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

21,5 - 22,50C

20,0 - 21,00C

17,0 - 18,00C

24,0 - 25,00C

26,0 - 27,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 50 - 100mm

Vùng ven biển huyện Kỳ Anh

 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH (từ ngày 01 - 10/11/2021).

Ngày 01 - 02/11 do ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông trên cao hoạt động yếu nên khu vực ven biển huyện Kỳ Anh có mưa riêng ngày 02/11 có mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Ngày 08/11 đến sáng ngày 09/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên toàn huyện có mưa, mưa rào. Gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Trời chuyển rét.

Những ngày khác, thời tiết khá thuận lợi, phổ biến không mưa, ngày 04 - 07/11 và 10/11 trời nắng. Gió nhẹ. Ngày 09 - 10/11 trời rét.

Nhiệt độ không khí trung bình 24,60C

Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày qua 18,10C ngày 09/11.

Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày qua  30,50C ngày 06/9.

Tổng lượng mưa 44mm.

Số ngày có mưa 5 ngày

Độ ẩm không khí trung bình: 83%

Độ ẩm không khí thấp nhất 10 ngày qua 62% ngày 05/11.

Tổng lượng bốc hơi: 21mm

Tổng số giờ nắng dao động: 43 giờ

 1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TẠI KHU VỰC VEN BIỂN HUYỆN KỲ ANH (từ ngày 11 - 20/11/2021)
 2. Xu thế:

Khoảng ngày 12/11 đến sáng ngày 13/11 khu vực ven biển huyện Kỳ Anh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường tuy nhiên với cường độ yếu và còn được tăng cường trở lại vào khoảng chiều 15/11 đến sáng ngày 18/11. Những ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường sẽ có mưa, nền nhiệt độ giảm, độ ẩm không khí ở mức cao. Các ngày 11, ngày 14 - 15 và ngày 19 - 20/11, chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu do đó thời tiết tương đối thuận lợi, phổ biến ít mưa, trưa chiều có ngày giảm mây hửng nắng.

 1. Thời tiết

Ngày 11 và ngày 13 - 15/11, trời nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều có ngày giảm mây hửng nắng. Gió tây đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Ngày 12/11 đến sáng ngày 13/11 và chiều 15/11 đến sáng ngày 18/11, nhiều mây, có mưa, có ngày mưa vừa đến mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Ngày 12/11 trời rét, ngày 16 - 17/11 đêm và sáng trời rét.

Từ trưa, chiều ngày 18/11 đến ngày 20/11, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều có nắng nhẹ. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

 1. 3. Nhiệt độ

- Nhiệt độ không khí trung bình:               

- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình:         

- Nhiệt độ không khí thấp nhất 10 ngày tới:         

- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 

- Nhiệt độ không khí cao nhất 10 ngày tới          

21,5 - 22,50C

20,0 - 21,00C

17,0 - 18,00C

24,0 - 25,00C

26,0 - 27,00C

 1. 4. Lượng mưa: ở vào khoảng 50 - 100mm

 

Nguồn:
Từ khóa:

Dự báo thời tiết khác:

15/11/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11-20/11/2021)
2/11/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 01 - 10/11/2021)
22/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 21-31/10/2021)
11/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 11-20/10/2021)
4/10/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (TỪ NGÀY 1-10/10/2021)
23/9/2021 - BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN 10 NGÀY (từ ngày 11 - 20/09/2021)
 
  VIDEO CLIPS  
Video
PS Nông nghiệp tuần hoàn chi phí thấp, lợi nhuận cao
PS Đẩy mạnh sản xuất hữu cơ trên cây ăn quả có múi
Nông nghiệp tuần hoàn xu thế tất yếu
Tình hình phát triển cây ăn quả có múi tại Hà Tĩnh
Phòng trừ sâu bệnh trước khi lúa trổ bông
Chung tay chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp
Cải tạo ao đầm trước vụ tôm xuân hè
Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật nỗ lực từ các địa phương
Phòng trừ sâu bệnh cho lạc xuân
Nâng cao chất lượng tiêm phòng cho đàn vật nuôi
 
  VĂN BẢN MỚI  
Về việc đẩy mạnh công tác Khuyến nông

Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm Khuyến nông tại kỳ tuyển dụng năm 2022

Thông báo chương trình thực tập sinh tại Hàn Quốc

Chương trình khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

Chương trình Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2023 - 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ xuân năm 2022

Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh.

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”

KẾ HOẠCH: Khuyến nông năm 2021

 
THƯ VIỆN ẢNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang truy cập 5
Máy chủ tìm kiếm 10
Khách viếng thăm 7
Hôm nay: 450
Tất cả: 1,032,974
  FANPAGE FACEBOOK  
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Tin tức   I  Hoạt động khuyến nông   I  Hoạt động ngành NN   I  Cẩm nang kỹ thuật   I  Gương điển hình   I  Chuyên đề NN-NT   I  Dự Án    

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 856739/ Fax: 0393 856737 - Hotline: 0912.128.464
Email: [email protected] - Website: http://khuyennonghatinh.com